ZGŁASZANIE POPYTU NA GRUNTY ROLNE POŁOŻONE NA OBSZARZE GMINY PIASKI PRZEZ MIEJSCOWYCH ROLNIKÓW

W związku z realizacją przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zadań ustawowych w zakresie kształtowania ustroju rolnego, Urząd Miejski w Piaskach uprzejmie prosi o zgłaszanie popytu na grunty rolne położone na obszarze Gminy Piaski przez miejscowych rolników indywidualnych zainteresowanych powiększaniem swoich gospodarstw rodzinnych.

Wobec powyższego prosimy o wypełnienie załączonej tabeli i przesłanie drogą elektroniczną do dnia 15 grudnia 2022 roku na adres podatkipiaski@piaski.pl


Data publikacji: 2022-11-28, 14:23


Załączniki:

1. Tabela_załącznik_nr_1.pdf