Rekrutacja do projektu Piaseckie ASy

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Piaski, którzy ukończyli 60 rok życia do udziału w projekcie „Piaseckie ASy czyli Aktywni Seniorzy z Piask”, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” i finansowanego przez Fundację BGK im. J. Steczkowskiego w programie „Generacja 6.0”, edycja VI.

W ramach projektu planowana jest organizacja następujących działań:

1) zajęcia z gimnastyki chińskiej – “TAI CHI – trening umysłu i ciała” – 6 godzin miesięcznie od stycznia do czerwca 2024 r.

2) spotkania edukacyjne z zakresu zdrowia i pielęgnacji ze specjalistami: dietetykiem, podologiem (pielęgnacja i profilaktyka stóp), kardiologiem i laryngologiem (profilaktyka zdrowia słuchu) – „Zdrowi i zadbani” – 4 spotkania 3-godzinne, w styczniu i kwietniu 2024 r.

3) zajęcia cyfrowe – “Seniorzy kontra technologie” – 12 spotkań 2-godzinnych, luty – marzec 2024 r.

4) grupowe ćwiczenia rehabilitacyjne prowadzone przez fizjoterapeutę – „Senior w ruchu” – 4 godziny miesięcznie od stycznia do czerwca 2024 r.

5) grupowe wyjazdy na 2 wydarzenia kulturalne w Lublinie (koncert, spektakl lub wystawa) – „Łyk kultury” – marzec – kwiecień 2024 r.

6) warsztaty manualne „Pleć pleciugo” (wiązanie makramy) – 6 spotkań po 4 godziny – maj – czerwiec 2024 r.

Zajęcia realizowane w ramach projektu będą odbywać się w Piaskach:

– ul. Lubelska 22 – Miejskie Centrum Kultury w Piaskach

– ul Lubelska 80 – Dzienny dom Seniora w Piaskach

Zgłoszenia do udziału w projekcie:

Nabór uczestników będzie prowadzony w terminie od 6 do 20 grudnia 2023 r.

Formularze zgłoszeniowe należy:

1) złożyć w ww. terminie w jednym ze wskazanych miejsc:

– biurze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi” w Bystrzejowicach Drugich 15

– Urzędzie Miejskim w Piaskach ul. Lubelska 77, pokój nr 1 (parter),

lub

2) przesłać skan/zdjęcie wypełnionego i podpisanego odręcznie formularza na adres biuro@dolinagielczwi.org

lub

3) przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, Bystrzejowice Drugie 15, 21-050 Piaski

Formularze do pobrania: w wersji papierowej w biurze LGD Dolina Giełczwi oraz w Urzędzie Miasta Piaski (pokój nr 1) lub w wersji elektronicznej – poniżej.

Kwalifikacja do projektu będzie prowadzona według kolejności zgłoszeń od kandydatów, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) mają ukończony 60 rok życia,

b) zamieszkują na obszarze gminy Piaski,

c) zobowiążą się do uczestnictwa we wszystkich działaniach określonych w projekcie.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 20 osób, pozostałe zgłoszenia zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń, prowadzona będzie ciągła rekrutacja uzupełniająca.

Szczegóły i dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin są umieszczone na stronie 

https://dolinagielczwi.org/rekrutacja-do-projektu-piaseckie-asy


Data publikacji: 2023-12-07, 13:03