Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Opaski bezpieczeństwa

Drodzy Seniorzy,

Zapraszamy serdecznie osoby w wieku 60 lat i więcej, będące mieszkańcami Gminy Piaski, do skorzystania z bezpłatnej usługi teleopieki.

Aby otrzymać opaskę bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki, należy spełnić poniższe kryteria:

• być mieszkańcem Gminy Piaski,

• być osobą, która ukończyła 60 lat i więcej, która ma problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkająca z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia,

• wyrazić zgodę na udział w Programie, przestrzeganie Regulaminu i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas procesu rekrutacji i realizacji Zadania.

Zadanie jest realizowane w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” i finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa oraz z budżetu Gminy Piaski.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą wsparcia osób starszych, chorych, po przebytych zabiegach, które czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i dla tych objętych wsparciem w postaci takich usług, u których nieprzewidywalność stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy (w tym pomocy medycznej).

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami i dostarczyć go do Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach, w terminie do dnia 10 lipca 2024 r.

Nr tel. do kontaktu: 81 58 21 362 lub 509 669 589, e-mail: ops_piaski@wp.pl


Data publikacji: 2024-06-27, 15:48


Załączniki:

1. Załącznik-1-Formularz zgloszeniowy - Teleopieka.pdf
2. Zalacznik-2-Klauzula-informacyjna-dla-uczestnikow.pdf
3. Regulamin-Rekrutacji-i-Udzialu-w-Teleopiece-SOS-dla-Seniora.pdf