Stawki opłat za odbiór odpadów

Burmistrz Piask  informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr XXIX/218/2013 Rady Miejskiej   w Piaskach z dnia 28 marca 2013 roku właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do dnia 31 maja 2013 r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Piaskach (pok. Nr 2). Wzór deklaracji dostępny jest poniżej. Deklarację można pobrać również od sołtysa danej miejscowości i ze stron Gminy:

- www.piaski.pl (zakładka Dokumenty do pobrania)

- www.umpiaski.bip.lubelskie.pl (zakładka Gospodarka Odpadami)

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Piaskach miesięczna stawka opłaty wynosi:

- jeżeli odpady są segregowane w przypadku gospodarstwa domowego:

1) jednoosobowego:   6 zł

2) dwuosobowego:  12 zł

3) trzyosobowego:   18 zł

4) czteroosobowego:   24 zł

5) pięcioosobowego i większego: 30 zł.

- jeżeli odpady są zbierane w sposób zmieszany, stawka miesięcznej opłaty będzie wyższa i wyniesie odpowiednio dla gospodarstwa domowego:

1) jednoosobowego:  12 zł

2) dwuosobowego:   24 zł

3) trzyosobowego:   36 zł

4) czteroosobowego:   48 zł

5) pięcioosobowego i większego:   60 zł.

Opłata za pojemnik dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy (np. sklepy, urzędy, szkoły) a powstają odpady komunalne wynosi:

1. jeżeli odpady komunalne są segregowane:

-120 l - 10 zł   

-240 l - 18 zł  

-1100 l - 55 zł   

2. jeżeli odpady komunalne są oddawane jako zmieszane:

-120 l - 32 zł

-240 l  - 54 zł

-1100 l - 170 zł