image
Urząd Miejski

w Piaskach

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek 9:00 - 17:00

wtorek - piątek 7:15 - 15:15

Sekretariat: Tel.: 81 58 21 020

KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Piaskach  informuje, że w dniach 13-15 października 2015 r. w godz.6,00 – 19,00 odbędą się ogólnopolskie ćwiczenia obronne RENEGADE-SAREX organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ćwiczeniach tych biorą udział także struktury cywilne, systemu ostrzegania i alarmowania.

W trakcie ćwiczeń może nastąpić głośne uruchomienie syren alarmowych na terenie Gminy. Nadawany sygnał należy traktować jako ćwiczebny i nie podejmować żadnych czynności.

Piaski, dn. 12 października 2015 r. 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA PIASK Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2015 R .w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Burmistrz Piask informuje, że są do odebrania protokoły szacowania strat, które należy złożyć w AR i MR w terminie do 30.09.br. Rolnicy, którzy mają grunty w innych gminach dostarczają do tutejszego urzędu protokoły z właściwych gmin.

Czas na badania! Program bezpłatnych badań USG dla ubezpieczonych w KRUS

Szczegółowe informacje dostępne na stronie KRUS:

Program profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników

Targi Pracy

Wydłużenie IV naboru wniosków o dotacje w ramach programu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego informuje, że trwający od dnia 27 lipca 2015 roku, IV nabór wniosków o dotacje w ramach programu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" został wydłużony do dnia 11 września 2015 roku do godziny 15:00.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie zapraszamy do składania wniosków do siedziby Operatora Dotacji w Mełgwi, ul. Partyzancka 2, pok. 206 w wyżej wskazanym terminie.

Dni Piask 2015

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Burmistrz Piask informuje, że w związku z wystąpieniem w okresie (21.VI - 20.VIII) na terenie Gminy Piaski niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy straty, w gospodarstwach rolnych powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej  w terminie 7 dni od wystąpienia tego zjawiska lub stwierdzeniu jego skutków. Straty należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w  Piaskach  pokój nr 2. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Środowiska i Rolnictwa.

Czytaj więcej: INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Komunikat Agencji Rynku Rolnego w sprawie rozłożenia na raty opłat za przekroczenie kwot mlecznych

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie

ul. Leszka Czarnego 3,
20-610 Lublin

informuje, że w dniach 13 sierpnia do 11 września br.

będzie przyjmowała wnioski od rolników w sprawie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w produkcji mleka w roku kwotowym 2014/2015.

Pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl/data/00069/kml_p14_f2.pdf

Szczegółowe informacje dotyczace pomocy można uzyskać pod numerem telefonu w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie nr telefonu: 81 53 63 700 wew. 711, 713 lub 717

Adam Rychliczek
Dyrektor ARR OT Lublin

Informacje dla rolników

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci suszy Burmistrz Piask informuje, iż w tut. Urzędzie są do pobrania  druki oświadczeń dotyczących strat w uprawach rolnych. 

Wypełnione formularze oświadczeń należy  złożyć  do urzędu  właściwego  ze względu na miejsce  położenia upraw.

W przypadku  gospodarstwa rolnego położonego  na obszarze co najmniej dwóch  gmin,  formularze oświadczeń należy złożyć do każdej gminy oddzielnie.

Czytaj więcej: Informacje dla rolników

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

organizuje zbiórkę: plastikowych nakrętek i butelek oraz makulatury dla niepełnosprawnego Karola

tel kontaktowy do OPS 81 58 21 362,  tel do mamy Karola 513 962 486


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od lipca 2015 r.


Numery kontaktowe w sprawie zaprojektowania i wykonania montażu instalacji solarnych

Wykonawca
533 300 703 – koordynator robót
533 334 595 – kierownik budowy

Inspektor nadzoru
511 466 204

Urząd Miejski w Piaskach
502 339 658 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


MapaGminy 01 n

 

Baner referendum ogólnokrajowego 6 września 2015

 Dla organizacji pozarządowych