Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Rozkład jazdy połączeń komunikacyjnych Piaski - Świdnik

Dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zostały uruchomione nowe połączenia komunikacyjne Piaski - Świdnik.

Linia L1: Świdnik - Kawęczyn - Piaski jeździć będzie przez miejscowości Krępiec, Wierzchowiska, Bystrzejowice, Kawęczyn, Kozice Górne, Kozice Dolne, Wola Piasecka, Kębłów. Ze Świdnika autobusy będą wyjeżdżały o godz. 6:00 i 15:15, a z Piask o godz. 6:40 i 15:55.

Linia L3: Świdnik - Mełgiew - Piaski jeździć będzie przez miejscowości Krępiec, Jacków, Mełgiew, Podzamcze, Nowiny, Józefów, Emilianów, Kębłów. Ze Świdnika autobusy będą wyjeżdżały o godz. 7:30 i 13:30, a z Piask o godz. 8:10 i 14:20.

Rozkład jazdy - ogłoszenie w BIP

Rozkład jazdy linii L1: PDF, DOC

Rozkład jazdy linii L3: PDF, DOC

Konferencja "Od startup’u do globalnego sukcesu – sztuka skalowania biznesu"

Marszałek Województwa Lubelskiego zaprasza na konferencję Od startup’u do globalnego sukcesu – sztuka skalowania biznesu, która odbędzie 17 października br. w LCK w Lublinie.

Konferencja Od startup’u do globalnego sukcesu – sztuka skalowania biznesu jest pierwszym organizowanym przez Województwo Lubelskie spotkaniem, które w sposób kompleksowy podejmie tematykę związaną z umiędzynarodowieniem i skalowaniem  biznesu. Przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego i inni zainteresowani uczestnicy spotkania w sposób kompleksowy uzyskają wiedzę w zakresie  finansowania, modeli wsparcia oraz współczesnych narzędzi do skalowania biznesu np. digital marketing czy e-commerce.

Zapisów na konferencję można dokonywać na stronie: http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/konferencja-od-startupu-do-globalnego-sukcesu-sztuka-skalowania-biznesu

Agenda konferencji do pobrania w pdf

Stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na terenie całego kraju

Uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)  podpisał Zarządzenie nr 197 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 10 października 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r., do godz. 23:59.

Ogród "Back to Eden"

Sezon grzewczy

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym chcielibyśmy przypomnieć kilka zasad poprawnej eksploatacji instalacji grzewczej, których przestrzeganie należy do obowiązków Użytkowników instalacji. Powyższe informacje znajdą Państwo w linku poniżej:

 http://serwis.sanito.pl/aktualnosci/16-aktualnosci/dla-gmin/57-przygotuj-instalacje-do-zimy

Masz Głos – czyli bądź aktywny lokalnie!

Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin bądź czystszym powietrzu? Dołącz do akcji Masz Głos – rejestracja trwa przez cały wrzesień na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a zgłosić się może każdy – wystarczy zapał do działania na rzecz Twojej miejscowości. Najskuteczniejsi mogą zdobyć nagrodę Super Samorząd.

Czytaj więcej: Masz Głos – czyli bądź aktywny lokalnie!

Spotkania organizacyjne OZE

Burmistrz Piask zaprasza mieszkańców gminy, którzy podpisali stosowne umowy użyczenia, na spotkania dotyczące odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kotły na biomasę) organizowane w związku z przygotowaniem przez Gminę Piaski wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Podczas spotkania poruszona zostanie kluczowa kwestia wnioskowanego dofinansowania oraz ustalenie wysokości wkładu własnego jaki będą musieli ponieść mieszkańcy. Poziom dofinansowania wpisany we wniosku jest punktowany przez Instytucję Zarządzającą i ma realny wpływ na otrzymanie dofinansowania , dlatego też niezbędne jest wypracowanie wspólnego stanowiska oraz podjęcia przez Państwa w tej sprawie decyzji.

Ustalenia będą rzutować na konstrukcję finansową wniosku i ostateczną wysokość dopłat do poszczególnych instalacji.

Spotkania odbędą się w następujących terminach (podział ze względu na miejscowość montażu instalacji):

  1. 11 września 2019 r. (środa) o godz. 17:00 w Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych - Bystrzejowice Pierwsze, Bystrzejowice Drugie, Bystrzejowice Trzecie, Jadwisin, Janówek, Kawęczyn, Majdan Kawęczyński, Marysin, Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie.
  2. 12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach - Borkowszczyzna, Emilianów, Gardzienice Pierwsze, Gardzienice Drugie, Józefów, Klimusin, Kolonia Siedliszczki, Kolonia Wola Piasecka, Kozice Dolne, Kozice Dolne Kolonia, Kozice Górne, Majdan Brzezicki, Majdan Kozic Dolnych, Majdan Kozic Górnych, Majdanek Kozicki, Nowiny, Piaski Górne, Piaski Wielkie, Siedliszczki, Wola Gardzienicka, Żegotów.
  3. 12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 18:30 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach - Brzezice, Brzeziczki, Giełczew, Kębłów, Młodziejów, Piaski, Wola Piasecka.

INFORMACJE PO SPOTKANIU:

Informujemy, że na spotkaniach z mieszkańcami gminy Piaski, którzy aplikowali o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kotły na biomasę) zdecydowaną większością głosów zapadła decyzja o zmniejszeniu poziomu dofinansowania do 74%.

Wniosek dot. pomp ciepła zostanie złożony na przyjętym pierwotnie poziomie dofinansowania 85%.

Ze szczegółami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piaskach pokój nr 1.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2020 roku. 

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Informuję, że w dniach od 20 do 25 września 2019 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km²
• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
• Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
• N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i !
• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.