Aktualności

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Już 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Data publikacji: 2021-12-06, 11:52

Ogłoszenia

Komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdniku

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2021/2022, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdniku przypomina zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych o konieczności podejmowania działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia dla konstrukcji obiektów, oraz mogących powodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2021-12-06, 11:49

Przejdź do wszystkich aktualności