image
Urząd Miejski

w Piaskach

Godziny pracy urzędu:

poniedziałki 8:00 - 16:00

wtorek - piątek 7:15 - 15:15

Sekretariat: Tel.: 81 58 21 020

Lista rankingowa projektów

 

Lista rankingowa projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach III naboru

uzupełniającego wniosków nr naboru JIIIS/DOT/IIIU/2014.

"Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego informuje, iż decyzją Władzy Wdrażającej Programy Europejskie zatwierdzono listę rankingową projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach III naboru uzupełniającego wniosków programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim".

UWAGA! Zamieszczona poniżej lista wniosków ma charakter warunkowy.
Podpisanie umów o dofinansowanie będzie wiązało się z uprzednim spełnieniem przez wnioskodawców wymogów określonych dokumentacją konkursową i decyzjami ekspertów oceniających wnioski.

Operator Dotacji dziękuje wszystkim wnioskodawcom, którzy wzięli udział w naborze nr JIIIS/DOT/IIIU/2014 i informuje, że w związku z zakończeniem procesu oceny wniosków do uczestników konkursu dotacyjnego wysłane zostaną pisemne powiadomienia o wynikach naboru. Wnioskodawcy, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania, zostaną poproszeni o dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umów.”


 LISTA REKOMENDOWANYCH WNIOSKÓW

 

 

Oferta Pracy

IVECO CTC informuję o zapotrzebowaniu na pracowników na stanowiska Myjkowy oraz Pracownik Biura Obsługi Klienta (na serwisie) Wszystkie informację można uzyskać w siedzibie firmy:

Cracow Truck Center Sp. z o. o.
Bystrzejowice Pierwsze 85 B, 21-050 Piaski 

tel.+48 81 469 87 01, fax +48 81 751 26 04 

Życzenia Wielkanocne

KONKURS NIVEA - PLACE ZABAW DLA NASZEJ GMINY!!

Nivea Polska ogłosiła konkurs dla gmin i spółdzielni mieszkaniowych, w którym nagrodą będzie wybudowanie „Rodzinnego miejsca zabaw” w 40 lokalizacjach w całej Polsce.

Gmina Piaski do konkursu zgłosiła lokalizację  przyświetlicach wiejskich w Siedliszczkach oraz Gardzienicach Pierwszych.  Natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa zgłosiła plac „przy blokach” w Piaskach.

Wygrana danej lokalizacji zależy od liczby oddanej na nią głosów w głosowaniu internautów. Każdy głos może zadecydować o wygranej dlatego zwracamy się z prośbą o oddawanie głosów na lokalizacje na terenie Gminy Piaski.         

W głosowaniu może brać udział każdy za pośrednictwem strony www.nivea.pl/podworko. Głosowanie odbędzie się  w terminie od 1 kwietnia do 31 maja. 

Mamy gorącą nadzieję, że w głosowanie chętnie włączą się wszyscy mieszkańcy gminy Piaski. Od zaangażowania i chęci wsparcia mieszkańców i sympatyków gminy zależy, czy plac wyposażony w sprzęty dla młodszych i starszych dzieci oraz ich rodziców, powstanie w naszej gminie. Codziennie oddajmy jeden głos na naszą lokalizację i zachęćmy do głosowania naszych znajomych!!!

Królewna Śnieżka

Spotkanie informacyjne

Zakończono III (uzupełniający) nabór wniosków o dotacje

W dniu 20 lutego 2015 roku minął termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach ostatniego naboru Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim".
W ramach trzeciego (uzupełniającego) naboru wniosków do Operatora Dotacji - Fundacji Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego wpłynęło 50 projektów. Najliczniejszą grupą wnioskodawców stanowią przedsiębiorcy – aż 23 projektów zostało złożonych przez tę grupę uczestników Programu. Założeniem nowej firmy zainteresowanych jest niewielu mniej, bo aż 20 wnioskodawców, 7 organizacji pozarządowych chce realizować na terenie Podregionu swoje niekomercyjne, turystyczne przedsięwzięcia.

 

Czytaj więcej: Zakończono III (uzupełniający) nabór wniosków o dotacje

Ogłoszenie

Ogłoszenie wyników konkursu  na realizację w roku 2015 zadań publicznych Gminy Piaski w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Zadanie 1 - Prowadzenie zajęć sportowo-szkoleniowych w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego i siatkówki na terenie  miasta Piaski

  • do realizacji zadania wybrano Ludowy Klub Sportowy „PIASKOVIA”, ul. Łahody 9,
    21-050 Piaski;
  • kwota przyznanej dotacji – 88 000,00 złotych;
  • zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2015 r., szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone umową.

 Zadanie 2 - Prowadzenie zajęć sportowo-szkoleniowych w zakresie piłki nożnej na terenie miejscowości Wierzchowiska Pierwsze.

  • do realizacji zadania wybrano Ludowy Klub Sportowy „WIERZCHOWISKA, Wierzchowiska Pierwsze, 21-050 Piaski;
  • kwota przyznanej dotacji – 47 000,00 złotych;
  • zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2015 r., szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone umową.

OGŁOSZENIE O LOKALACH DO WYNAJĘCIA

Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o. informuje, że przy ulicy Rzeźnianej w Piaskach (nowy targ koszyczkowy) posiada do wynajęcia trzy wolne pomieszczenia o łącznej wielkości 288 m2:

14 m x 9 m = 126 m2

10 m x 9 m = 90 m2

8 m x 9 m = 72 m2

 Ponadto informujemy, że posiadamy również dwa wolne miejsca do wynajęcia przeznaczone na umieszczenie reklamy przy ulicy Rzeźnianej (nowy targ koszyczkowy) oraz na budynku przy ulicy Lubelskiej.

Wnioski o wynajem wyżej wymienionych pomieszczeń oraz miejsc reklamowych prosimy składać do dnia 15 marca 2015 r. w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski.

Galeria Internetowa