ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2024

Informujemy, że Gmina Piaski po raz kolejny czynnie angażuje się w obchody Światowego Dnia Ziemi, które odbędą się w sobotę 20 kwietnia 2024 r. W związku z tym zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców, którzy widzą potrzebę i czują odpowiedzialność za swoje najbliższe otoczenie, do czynnego uczestnictwa w planowanych tego dnia akcjach sprzątania naszych miejscowości.

Po przeprowadzonej zbiórce odpadów z miejsc ogólnodostępnych na terenie Państwa sołectw, planowana jest organizacja ognisk z poczęstunkiem dla uczestników wydarzenia.

Prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w akcji do Sołtysów Państwa miejscowości. Pamiętajmy, że to od nas zależy jakość naszego najbliższego środowiska. Każdy z nas jest mieszkańcem Ziemi i odpowiada za utrzymanie jej dobrostanu. 


Data publikacji: 2024-04-15, 13:08