Aktualność

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW O MOŻLIWOŚCI BEZPŁATNEGO PRZEKAZANIA ODPADÓW FOLIOWYCH

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-04-16, 11:07

Przejdź do aktualności

Kartka świąteczna
Aktualność

Wielkanoc 2019

Zdrowych i pogodnych świąt Wielkiej Nocy...

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-04-18, 11:07

Przejdź do aktualności

Dzik
Aktualność

Akcja przeszukiwania lasów w celu poszukiwania padłych dzików

Burmistrz Piask informuje, że w dniu 25 kwietnia 2019 roku od godz. 8.00 na terenie gminy Piaski odbędzie się akcja przeszukiwania lasów, której celem jest poszukiwanie i zgłoszenie do badań pod względem ASF padłych dzików.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-04-24, 11:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Ogłoszenie

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 26 KWIETNIA 2019r. Z POWODU AWARII WODOCIĄGU NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO GODZINY 13.00 DLA ODBIORCÓW W MIEJSCOWOŚCI KAWĘCZYN OD NUMERU 13A DO NUMERU 20.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-04-26, 11:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Ważny komunikat

Informujemy, że w naszym przedszkolu rozpoczyna się dodatkowa rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2016 i 2015.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-04-26, 11:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

2 Maja Urząd Miejski w Piaskach będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Piask z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Piaskach 2 maja 2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-04-30, 11:07

Przejdź do aktualności

Usuwamy azbest plakat
Aktualność

Rozpoczynamy trzeci nabór zgłoszeń na usunięcie azbestu

Informujemy, że kolejny nabór na utylizację azbestu prowadzony będzie do 24 maja 2019 r. Osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze otrzymają wsparcie w w okolicach IV kwartału 2019 r.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-05-07, 11:07

Przejdź do aktualności

Znak roboty
Aktualność

Utrudniony przejazd drogą Gardzienice Pierwsze - Stefanówka

Urząd Miejski w Piaskach informuje, że w dniach 20 maja (poniedziałek) - 24 maja (piątek), w związku z remontem odcinka drogi gminnej nr 105716L, utrudniony będzie przejazd trasą Gardzienice Pierwsze - Stefanówka.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-05-17, 11:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Nowy BOK

Biuro Obsługi Klienta w dodatkowej lokalizacji w Lublinie

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-05-21, 11:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Awaria wodociągu Bystrzejowice Pierwsze

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 30 MAJA 2019 r. Z POWODU AWARII WODOCIĄGU NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W GODZINACH 9.00- 13.00 DLA ODBIORCÓW W MIEJSCOWOŚCI BYSTRZEJOWICE PIERWSZE OD NR 31 W STRONĘ HYDROFORNI.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-05-29, 11:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Targi pracy

Targi pracy i edukacji w Świdniku

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-05-31, 11:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Brak Wody

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 3 CZERWCA 2019 r. Z POWODU AWARII WODOCIĄGU NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W GODZINACH 11.30 - 20.00 DLA ODBIORCÓW W MIEJSCOWOŚCI KOZICE GÓRNE I MAJDANEK KOZICKI OD NR 1 DO NR 32.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-06-03, 11:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Brak Wody Awaria

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 4 CZERWCA 2019 r. Z POWODU AWARII WODOCIĄGU NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W GODZINACH 7.30 - 15.00...

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-06-04, 11:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Gminny Piknik Rodzinny

Gminny piknik rodzinny w Piaskach...

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-06-05, 11:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Wakacyjna Akcja Poboru Krwi

Serdecznie zapraszamy na wakacyjną akcję poboru krwi...

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-06-11, 11:07

Przejdź do aktualności

termometr
Aktualność

Upały

NA UPAŁY NIE MA RADY? SĄ!!!

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-06-11, 14:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Brak Wody

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 13 CZERWCA 2019 r. (CZWARTEK) OD GODZINY 21.00 DO DNIA 14 CZERWCA 2019 r. (PIĄTEK) DO GODZINY 7.00 Z POWODU MODERNIZACJI HYDROFORNI BYSTRZEJOWICE NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DLA ODBIORCÓW W MIEJSCOWOŚCI BYSTRZEJOWICE

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-06-12, 14:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-06-13, 16:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic...

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-06-13, 16:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Rekrutacja do Żłobka w Piaskach

Dyrektor Miejskiego Żłobka „Piaskolandia” w Piaskach informuje , że zapisy dzieci na rok żłobkowy 2019/2020 odbywać się będą: od 14 czerwca 2019 – 28 czerwca 2019 (włącznie)

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-06-14, 16:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory do Izb Rolniczych w Piaskach

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-06-17, 16:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Przerwa w dostawie wody

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 17 CZERWCA 2019 r. W GODZINACH 14.00 - 20.00 NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DLA MIESZKAŃCÓW W MIEJSCOWOŚCI PIASKI PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-06-17, 16:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Straty w uprawach rolnych spowodowane suszą

Na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zostały umieszczone aktualne wzory oświadczeń (https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html) o stratach w gospodarstwach rolnych...

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-06-18, 16:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Ogłoszenie

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, informuje, że zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) zabrania się pobierania wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-06-19, 16:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Festiwal Flaków 2019

XII Festiwal Flaków 2019

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-06-21, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Informacja

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE ZE WZGLĘDU NA ZWIĘKSZONY POBÓR WODY W OKRESIE LETNIM (PODLEWANIE, NAPEŁNIANIE BASENÓW) MOGĄ NASTĄPIĆ PRZERWY W DOSTAWIE WODY.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-06-21, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Ogłoszenie ZUK

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) 1. "Zabrania się wprowadzania...

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-07-05, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji dzieci do żłobka

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-07-09, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Ogłoszenie

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 12 LIPCA 2019r. Z POWODU AWARII WODOCIĄGU NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W GODZINACH 13.30-17.00 DLA ODBIORCÓW W MIEJSCOWOŚCI BYSTRZEJOWICE PIERWSZE.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-07-12, 13:07

Przejdź do aktualności

Pomoc prawna
Aktualność

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE PIASKI

W związku z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2016 r. i wynikającym z niej obowiązkiem realizacji przez powiaty zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej informujemy, że od dnia 4 stycznia 2016 r. w Piaskach działa punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-07-19, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

STRATY SUSZOWE 2019 - AKTUALIZACJA 24 LIPCA

Informacja na temat możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą: w 2019 roku.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-07-24, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

BURMISTRZ PIASK INFORMUJE

Stawka i termin składania wniosków w zakresie zwrotu podatku akcyzowego Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek...

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-07-26, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

DNI PIASK 2019

Zapraszamy na Dni Piask 2019!

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-08-12, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

II Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Piask - Zapisy

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w Turnieju Strzeleckim o Puchar Burmistrza Piask. Zawody odbędą się 24 sierpnia 2019 roku o godz. 9.00 na strzelnicy kulowej w Piaskach w lesie „Borek”

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-08-16, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Gminne przewozy

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piaskach o świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Piaski

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-08-23, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

STOPIEŃ ALARMOWY ALFA I ALFA-CRP NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie...

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-08-28, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Połączenia komunikacyjne Piaski - Świdnik

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ANKIECIE!

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-08-30, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-09-03, 13:07

Przejdź do aktualności

Panel solarny
Aktualność

Spotkania organizacyjne OZE

Burmistrz Piask zaprasza mieszkańców gminy, którzy podpisali stosowne umowy użyczenia, na spotkania dotyczące odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kotły na biomasę) organizowane w związku z przygotowaniem przez Gminę Piaski wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-09-09, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Masz Głos – czyli bądź aktywny lokalnie!

Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin bądź czystszym powietrzu? Dołącz do akcji Masz Głos – rejestracja trwa przez cały wrzesień na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a zgłosić się może każdy – wystarczy zapał do działania na rzecz Twojej miejscowości.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-09-12, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Sezon grzewczy

Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym chcielibyśmy przypomnieć kilka zasad poprawnej eksploatacji instalacji grzewczej, których przestrzeganie należy do obowiązków Użytkowników instalacji.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-09-24, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Ogród "Back to Eden"

Zapraszamy na szkolenie

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-10-08, 13:07

Przejdź do aktualności

NGO ikona
Aktualność

Zarządzenie nr 107/2019 Burmistrza Piask

Zarządzenie Burmistrza Piask...

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-10-08, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na terenie całego kraju

Uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 197 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie...

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-10-09, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Konferencja "Od startup’u do globalnego sukcesu – sztuka skalowania biznesu"

Marszałek Województwa Lubelskiego zaprasza na konferencję Od startup’u do globalnego sukcesu – sztuka skalowania biznesu, która odbędzie 17 października br. w LCK w Lublinie.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-10-09, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Rozkład jazdy połączeń komunikacyjnych Piaski - Świdnik

Dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zostały uruchomione nowe połączenia komunikacyjne Piaski - Świdnik.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-10-09, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-10-10, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Ogłoszenie o braku wody

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2019 r. Z POWODU AWARII WODOCIĄGU NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY...

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-10-24, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Ogłoszenie o braku wody

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2019 r. Z POWODU AWARII WODOCIĄGU NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W GODZINACH 14:30 - 21:00 DLA ODBIORCÓW W MIEJSCOWOŚCI KOZICE GÓRNE I MAJDANEK KOZICKI DO NR 5.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-10-25, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Obwody łowieckie

Obwieszczenie Marszałka Województwa lubelskiego

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-10-28, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Warsztaty

Zapraszamy na warsztaty

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-11-08, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Inwentaryzacjia folii rolniczych

Informacja o naborze deklaracji w ramach inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-11-14, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Zmiana organizacji ruchu

Zmiana organizacji ruchu przy Urzędzie Miejskim w Piaskach, wjazd na parking dla interesantów od strony bramy głównej.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-12-18, 13:07

Przejdź do aktualności

Aktualność

Komunikat na temat leków na cukrzycę

W związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy, substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Ministerstwo Zdrowia informuje...

Autor: Krzysztof Czupryn, 2019-12-23, 13:07

Przejdź do aktualności

Ptasia grypa
Aktualność

PTASIA GRYPA

Ptasia grypa - jest wirusową, wysoce zjadliwą chorobą atakującą ptactwo dzikie i hodowlane. Objawy kliniczne u drobiu są mało charakterystyczne, a ich nasilenie zależy od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących oraz warunków środowiskowych.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2020-01-03, 12:57

Przejdź do aktualności

Aktualność

Ankieta dla mieszkańców

Z inicjatywy Burmistrza Piask zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dot. rozwoju Piask w oparciu o dziedzictwo kulturowe. Ankieta posłuży do skonstruowania trzech wariantów funkcjonowania Centrum Dziedzictwa Piask zlokalizowanego przy Kościelcu, które w kolejnym etapie poddamy konsultacjom. Ankiety należy wypełnić i złożyć do dnia 13 lutego 2020 r.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2020-02-04, 21:24

Przejdź do aktualności

Artykuł

Informacja służb sanitarnych dotycząca koronawirusa

W związku z odnotowaną serią zachorowań wywołanych koronawirusem 2019 nCoV w Chinach oraz z pojawiającymi się przypadkami zachorowań w innych krajach informujemy, że zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem zostały sporządzone i umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2020-03-06, 9:44

Przejdź do artykułu

Służby sanitarne informują
Aktualność

Informacja służb sanitarnych dotycząca koronawirusa

W związku z odnotowaną serią zachorowań wywołanych koronawirusem 2019 nCoV w Chinach oraz z pojawiającymi się przypadkami zachorowań w innych krajach informujemy, że zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem zostały sporządzone i umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie. Informacja o podstawowych środkach ochronnych oraz sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia dostępne są również na stronie Ministerstwa Zdrowia poświęconej

Autor: Krzysztof Czupryn, 2020-03-06, 10:22

Przejdź do aktualności

Ważna informacja
Aktualność

Komunikat Burmistrza Piask

Komunikat Burmistrza Piask w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Piaskach i gminnych jednostek organizacyjnych od dnia 16 marca 2020 roku: W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r w sprawie ogłoszenia zagrożenia epidemicznego, ogranicza się dostęp do Urzędu Miejskiego w Piaskach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach. Jest to podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno interesantów, jak i pracowników urzędu.

Autor: Paweł Martyna, 2020-03-19, 13:08

Przejdź do aktualności

Apel do mieszkańców
Aktualność

Ważna Informacja

Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa w naszym województwie, rekomenduję ograniczenie wizyt w gminnych jednostkach organizacyjnych (Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum Kultury w Piaskach, Miejska Biblioteka Publiczna, Urząd Miejski w Piaskach) do wyjątkowych przypadków np. związanych ze sporządzeniem aktu zgonu. Proszę o rozważne zachowanie i zastosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie.

Autor: Paweł Martyna, 2020-03-19, 12:40

Przejdź do aktualności

Ważna informacja - załatwianie spraw w urzędzie
Aktualność

Ważna Informacja Urzędu Miejskiego w Piaskach

W związku z dynamicznie rozwijającą się i niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników Urzędu Miejskiego w Piaskach wszystkie sprawy urzędowe, w tym wnioski, podania i pisma konieczne złożenia osobistego będą przyjmowane przy wejściu do Urzędu, jeżeli takiej potrzeby Państwo nie mają bardzo prosimy o załatwianie spraw drogą elektroniczną za pośrednictwem EPUAP. Wszelkie wnioski można przesyłać również

Autor: Paweł Martyna, 2020-03-19, 12:46

Przejdź do aktualności

Aktualność

Dzieci uczą rodziców w domu!

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować

Autor: Paweł Martyna, 2020-03-19, 12:55

Przejdź do aktualności

Targowisko zamknięte do odwołania
Aktualność

Gminne targowisko „ Mój Rynek” zamknięte do odwołania

W związku z koniecznością zapobiegania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem z dniem 13 marca 2020 r. zamyka się do odwołania gminne targowisko „ Mój Rynek” zlokalizowane w mieście Piaski, wprowadzając zakaz handlu na jego terenie.

Autor: Paweł Martyna, 2020-03-19, 13:00

Przejdź do aktualności

Wojewoda Lubelski informuje
Aktualność

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 14 marca 2020 r. Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433). Przepisy ogólne W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze

Autor: Paweł Martyna, 2020-03-19, 13:07

Przejdź do aktualności

Odbiór odpadów gabarytowych zawieszony
Aktualność

Odbiór odpadów wielkogabarytowych zawieszony

W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii - od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania Zakład Usług Komunalnych w Piaskach zwiesza odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów, zużytych opon oraz zużytego kompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Autor: Paweł Martyna, 2020-03-25, 12:56

Przejdź do aktualności

Zmiany w odczycie stanu wodomierzy
Aktualność

Informacja ZUK dla mieszkańców Gminy Piaski

Ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii, konserwatorzy sieci wodociągowej nie będą odczytywali stanu wodomierzy w I kwartale 2020 r. Z uwagi na powyższe proszę mieszkańców, aby podawali w okresie od 01-20 KWIETNIA podali stan wodomierza telefonicznie na podane nr telefonów: dla wszystkich rejonów: Biuro ZUK: 606 964 132, 81 5821364 dla rejonu: Piaski, Kębłów – 660-758-327 dla rejonu: Gardzienice, Brzeziczki – 606-964-036 ...

Autor: Paweł Martyna, 2020-03-25, 12:30

Przejdź do aktualności

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
Aktualność

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Informujemy pełnomocników komitetów wyborczych oraz osoby zainteresowane, że zgodnie z art. 182 § 5 i art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego oraz w związku rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmowane są w sposób wskazany przez Państwową Komisję Wyborczą:

Autor: Paweł Martyna, 2020-03-31, 17:23

Przejdź do aktualności

Załóż Profil Zaufany i sprawy urzędowe załatwiaj online
Aktualność

Załóż Profil Zaufany i sprawy urzędowe załatwiaj online

Chcesz załatwić sprawę w USC, US, ZUS albo w urzędzie gminy? Brakuje ci zaświadczenia lub odpisu, a może chcesz złożyć wniosek? Możesz zrobić to przez internet. Przede wszystkim do załatwiania spraw urzędowych przez internet potrzebujemy profilu zaufanego (PZ). Nie wiecie, co to takiego? To tzw. środek identyfikacji elektronicznej. Brzmi skomplikowanie, prawda? W praktyce to jednak bardzo proste, a co najważniejsze – bardzo pomocne.

Autor: Paweł Martyna, 2020-03-31, 18:19

Przejdź do aktualności

Przedsiębiorco zostań w domu, złóż wniosek w CEIDG online
Aktualność

Przedsiębiorco #zostanwdomu, złóż wniosek w CEIDG online

Pamiętaj, że wszystkie sprawy w CEIDG możesz załatwić przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko uzyskać przez Internet, wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej. Po uzyskaniu Profilu Zaufanego załóż konto, aktywuj je klikając w link, który wyślemy Ci na adres mailowy oraz zaloguj się. Wypełnij wniosek CEIDG-1 i podpisz go (przycisk "podpisz i wyślij wniosek").

Autor: Paweł Martyna, 2020-03-31, 19:23

Przejdź do aktualności

Aktualność

Kolejne restrykcje związane z koronawirusem w Polsce

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je w jednym miejscu. Przeczytaj i stosuj. - OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ - ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO - ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW, PLAŻ, BULWARÓW, PROMENAD I ROWERÓW MIEJSKICH - ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ - OGRANICZONA LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE - ...

Autor: Paweł Martyna, 2020-04-02, 17:55

Przejdź do aktualności

Komunikat
Aktualność

Otwarcie targowiska "Mój Rynek" w Piaskach

Drodzy Mieszkańcy, Szanowni Państwo, w związku z licznymi prośbami zarówno mieszkańców jak i lokalnych sprzedawców, pragnę poinformować, że od dnia 22 kwietnia 2020 r. otwarte zostanie targowisko „Mój Rynek” w Piaskach.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2020-04-24, 12:54

Przejdź do aktualności

@Piaski - aplikacja mobilna Gminy Piaski
Aktualność

@Piaski - aplikacja mobilna Gminy Piaski

Za pomocą aplikacji @Piaski wszyscy mieszkańcy uzyskają szybki dostęp do najbardziej aktualnych i najważniejszych informacji, komunikatów i ostrzeżeń dotyczących naszej gminy. Aplikacja ta jest dostępna bez żadnych opłat, a jedynym warunkiem jest posiadanie telefonu z systemem Android lub iOS. Zachęcamy do korzystania z tego wygodnego sposobu otrzymywania informacji.

Autor: Paweł Martyna, 2020-04-22, 8:06

Przejdź do aktualności

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r.
Aktualność

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697).

Autor: Paweł Martyna, 2020-04-22, 14:23

Przejdź do aktualności

Aktualność

Informacja dla mieszkańców gminy Piaski

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa na terenie kraju Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. informuje, iż od 23.04.2020 r. do odwołania nie będzie można przekazywać odpadów do PSZOK-u w Piaskach.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2020-04-24, 12:55

Przejdź do aktualności

Targowisko w Milejowie-Osadzie przy ul. Klarowskiej i ul. Fabrycznej częściowo otwarte
Aktualność

Targowisko w Milejowie-Osadzie przy ul. Klarowskiej i ul. Fabrycznej częściowo otwarte

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Milejów zostaje częściowo otwarte targowisko „Mój Rynek” znajdujące się w Milejowie-Osadzie przy ul. Klarowskiej i ul. Fabrycznej. Targowisko będzie czynne od dnia 25 kwietnia 2020 r. w soboty w godzinach od 6:00 do 12:00. Zwracamy uwagę kupującym na zachowanie bezpiecznej odległości między sobą. Zgodnie z uchwałą nr XIX/115/20 Rady Gminy Milejów z dnia 24.04.2020 r. sprzedający zostają czasowo zwolnieni z opłaty targowej.

Autor: Paweł Martyna, 2020-04-24, 14:56

Przejdź do aktualności

Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Piaski – już wszystko jasne!
Aktualność

Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Piaski – już wszystko jasne!

Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na informację, o którą w ostatnim czasie pytało wielu z Państwa. Otóż już wiemy, że otrzymaliśmy po raz kolejny środki na inwestycje związaną z Odnawialnymi Źródłami Energii. W ramach projektu zaplanowano dostawę i montaż 366 instalacji fotowoltaicznych, 136 kotłów na biomasę i 127 kolektorów słonecznych, na łączną kwotę dofinansowania 6 889 819,47 zł.

Autor: Paweł Martyna, 2020-04-30, 17:29

Przejdź do aktualności

Aktualność

Zagrożenie COVID-19 informacja dla rolników, plantatorów

W związku z obowiązkiem zachowania standardów sanitarnych na etapach zbioru, skupu, transportu, przetwórstwa i przechowalnictwa warzyw i owoców, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku udostępnia informacje dla rolników, plantatorów w związku z zagrożeniem COVID-19, wymagania higieniczno- sanitarne oraz wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Autor: Paweł Martyna, 2020-05-06, 13:36

Przejdź do aktualności

Kondolencje
Aktualność

Kondolencje

Rodzinie i Bliskim Zmarłego szczere wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia w tych trudnych chwilach składają: Burmistrz Piask, Pracownicy Urzędu Miejskiego w Piaskach oraz Przewodniczący wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Piaskach

Autor: Krzysztof Czupryn, 2020-05-13, 12:15

Przejdź do aktualności

Bezpieczni bez azbestu - IV nabór
Aktualność

Bezpieczni bez azbestu - IV nabór

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Autor: Paweł Martyna, 2020-05-21, 10:22

Przejdź do aktualności

Informacja Wojewody
Aktualność

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 19 maja 2020 r.

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 19 maja 2020 r. Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję, że z dniem 16 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) obowiązki i nakazy w zw

Autor: Krzysztof Czupryn, 2020-05-25, 14:38

Przejdź do aktualności

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdniku w sprawie ASF
Aktualność

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdniku w sprawie ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdniku uprzejmie informuje o zmianach dotyczących obszarów objętych afrykańskim pomorem świń. Obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona) obejmuje gminy: Mełgiew, Rybczewice, Piaski i miasto Świdnik. W obszarze zagrożenia (strefie niebieskiej) pozostaje nadal gmina Trawniki.

Autor: Paweł Martyna, 2020-05-27, 15:17

Przejdź do aktualności

Aktualność

Zielone Piaski!!

Burmistrz Piask ogłasza nabór mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem montażu zbiorników służących do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych. W terminie od 1 do 30 czerwca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie montażu naziemnych lub podziemnych zbiorników gromadzących deszczówkę o pojemności 1000l, 2000l lub 3000l w zależności od powierzchni dachu z jakiej będzie zbierana deszczówka .

Autor: Krzysztof Czupryn, 2020-05-29, 13:27

Przejdź do aktualności

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 1 czerwca 2020 r.
Aktualność

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 1 czerwca 2020 r.

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 1 czerwca 2020 r. o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 966)

Autor: Paweł Martyna, 2020-06-05, 14:34

Przejdź do aktualności

Badanie rolne
Aktualność

Badanie rolne

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2020 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze: badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej a także badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.

Autor: Paweł Martyna, 2020-06-08, 16:39

Przejdź do aktualności

Lubelska e-spiżarnia, lubelski e-bazarek
Aktualność

Lubelska e-spiżarnia, lubelski e-bazarek

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchomił na swojej stronie internetowej www.wodr.konskowola.pl zakładkę "Lubelska e-spiżarnia". Celem przedsięwzięcia jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami i konsumentami oraz umożliwienie sprzedaży bezpośredniej produktów spożywczych.

Autor: Paweł Martyna, 2020-06-09, 11:39

Przejdź do aktualności

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 12 czerwca 2020 r.
Aktualność

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 12 czerwca 2020 r.

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 12 czerwca 2020 r. o wejściu w życie z dniem 13 czerwca 2020 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1031) wskazującego ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Autor: Paweł Martyna, 2020-06-22, 9:53

Przejdź do aktualności

Apel Jana Nowickiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku
Aktualność

Apel Jana Nowickiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku

W związku z rozpoznaniem 6 nowych przypadków zachorowań na koronawirusa COVID-19 w dniu 13.06.2020 r. w Naszym powiecie, zwracam się do Państwa o przestrzeganie zasad i odpowiednie zachowanie obowiązujące w czasie trwania epidemii. Wprowadzenie przepisów dotyczących uchylenia niektórych zakazów, nakazów i ograniczeń nie zwalnia Nas wszystkich od przestrzegania obowiązujących przepisów w szczególności dotyczących dystansu społecznego, stosowania zabezpieczeń ust, nosa poprzez używanie ma

Autor: Paweł Martyna, 2020-06-22, 16:53

Przejdź do aktualności

Odczyt wodomierzy
Aktualność

Informacja ZUK dla mieszkańców Gminy Piaski

Ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii, konserwatorzy sieci wodociągowej nie będą odczytywali stanu wodomierzy w II kwartale 2020 r. Z uwagi na powyższe proszę mieszkańców, aby podawali w okresie od 01-20 LIPCA stan wodomierza telefonicznie, poprzez e-mail lub zakładkę Kontakt na stronie www.zukpiaski.pl

Autor: Paweł Martyna, 2020-06-29, 12:04

Przejdź do aktualności

Burze
Aktualność

Ostrzeżenie Meteorologiczne Burze

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/3 lubelskie (wszystkie powiaty) od 15:30/29.06 do 24:00/29.06.2020 deszcz 60 mm, porywy 120 km/h, grad.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2020-06-29, 16:57

Przejdź do aktualności

Informacja
Aktualność

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 9 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję, że z dniem 3 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1182)

Autor: Krzysztof Czupryn, 2020-07-13, 15:47

Przejdź do aktualności

Lawp
Aktualność

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2020-07-14, 11:15

Przejdź do aktualności

I edycja konkursu „Ekolubelskie 2020”
Aktualność

I edycja konkursu „Ekolubelskie 2020”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje pierwszą edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne „Ekolubelskie 2020”. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2020”. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Autor: Paweł Martyna, 2020-07-17, 14:58

Przejdź do aktualności

Lubelskie rowerowe z KSOW-em
Aktualność

Lubelskie rowerowe z KSOW-em

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski – serdecznie zaprasza na Rajd rowerowy z grą terenową pod nazwą „Lubelskie rowerowe z KSOW-em”. Rajd przeznaczony jest dla mieszkańców obszarów wiejskich z województwa lubelskiego, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Start rajdu przewidziany jest 25 lipca o godzinie 10:00, rejestracja uczestników od godziny 9:00.

Autor: Paweł Martyna, 2020-07-17, 15:18

Przejdź do aktualności

Akcyza
Aktualność

Zwrot podatku akcyzowego

BURMISTRZ PIASK INFORMUJE: Od 3 SIERPNIA 2020 r. do 31 SIERPNIA 2020 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Burmistrza Piask wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Autor: Paweł Martyna, 2020-07-31, 14:14

Przejdź do aktualności

Aktualność

Analiza cenowa rynku - szkolenie ekspertów

W związku z przygotowaniem do realizacji projektu pn. ,,Gmina z Klimatem - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Piaski" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Gmina Piaski zaprasza do składania ofert mających na celu Analizę Cenową Rynku zamówienia dot. przeprowadzenia szkolenia ekspertów

Autor: Paweł Martyna, 2020-08-05, 15:16

Przejdź do aktualności

Aktualność

Analiza cenowa rynku - organizacja festynu ekologicznego

W związku z przygotowaniem do realizacji projektu pn. ,,Gmina z Klimatem - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Piaski" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Gmina Piaski zaprasza do składania ofert mających na celu Analizę Cenową Rynku zamówienia dot. organizacji festynu ekologicznego

Autor: Paweł Martyna, 2020-08-05, 15:16

Przejdź do aktualności