Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdniku uprzejmie informuje o zmianach dotyczących obszarów objętych afrykańskim pomorem świń. Obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona) obejmuje gminy: Mełgiew, Rybczewice, Piaski i miasto Świdnik. W obszarze zagrożenia (strefie niebieskiej) pozostaje nadal gmina Trawniki.

Powyższe zmiany są związane z nową sytuacją epidemiologiczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń i zgodnie z wytycznymi Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2020/662 z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz. Urz. UE L155/27).

 

Aktualne informacje o asf oraz mapa dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Data publikacji: 2020-05-27, 15:17


Załączniki:

1. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdniku o zmianach obszarów objętych asf