Rozpoczynamy realizację programu grantowego „Mikrodotacje LGD Dolina Giełczwi”!

Celem programu jest wspieranie społeczności lokalnych poprzez inspirowanie mieszkańców i organizacji do podejmowania inicjatyw, które pomagają tworzyć lepsze warunki życia na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia LGD „Dolina Giełczwi”. O dotacje w wysokości nieprzekraczającej 5 000,00 złotych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, koła gospodyń i grupy nieformalne działające na obszarze gmin członkowskich LGD.

Szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie zostały określone w udostępnionym poniżej linku:

https://dolinagielczwi.org/mikrodotacjelgd/

Data publikacji: 2023-02-19, 13:25