Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Do konkursu „Sposób na Sukces" mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 29 lutego 2024 roku.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 25 kwietnia 2024 r. na adres:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów

Dokumenty do pobrania na stronie:

https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Data publikacji: 2024-04-15, 14:58