Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku zwraca się do mieszkańców powiatu świdnickiego z prośbą dotyczącą luzowania obostrzeń.

Poniżej treść komunikatu, podpisanego przez Jana Nowickiego, dyrektora PSSE w Świdniku:

„W związku z utrzymującym się poziomem zachorowań oraz małym spadkiem wskaźnika zapadalności na koronawirusa SARS-CoV-2 w powiecie świdnickim, który obrazuje się w raportach codziennych, zwracam się do Państwa z prośbą o przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych i zasad w czasie dalej trwającej epidemii. Należy stosować rekomendację zasady dotyczącej zachowywania dystansu społecznego, stosowania dezynfekcji i maseczek osłaniających usta i nos. Wymogi te powinny być stosowane w każdym środowisku, w szczególności tam, gdzie mamy kontakt z osobami z poza swojego gospodarstwa domowego tj. w szczególności w środowiskach pracy, w obiektach kultu religijnego (np. udział w uroczystościach komunijnych oraz innych), sklepach, galeriach, zakładach medycznych, transporcie publicznym, targowiskach oraz miejscach publicznych.

Jednocześnie musimy pamiętać, że przedstawiony plan rządu, dotyczący luzowania obostrzeń powinien być związany z odpowiedzialnym zachowaniem całego społeczeństwa, stwarzając bezpieczeństwo sanitarne i zdrowotne dla wszystkich obywateli.

Poza szczepieniami, które są realizowane, wspólne działania niech dają możliwość do osiągnięcia stanu wyjścia z epidemii. Składam Państwu życzenia zdrowia i podziękowania za wspólne, odpowiedzialne działania.”

Data publikacji: 2021-05-12, 9:14