Informacja na temat możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą: w 2019 roku.

Susza na terenie gminy Piaski występuje na glebach:

Kategoria I - Bardzo podatna na suszę:

gatunek gleby:

piasek luźny - pl
piasek luźny pylasty - plp
piasek słabo gliniasty - ps
piasek słabo gliniasty pylasty – psp

i dotyczy zbóż jarych, zbóz ozimych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na zielonkę, tytoniu, chmielu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych.

Kategoria II - Podatna na suszę:

gatunek gleby:

piasek gliniasty lekki - pgl
piasek gliniasty lekki pylasty - pglp
piasek gliniasty mocny - pgm
piasek gliniasty mocny pylasty - pgmp
i dotyczy zbóż jarych, zbóz ozimych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na zielonkę, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych.
Kategoria III - Średnio podatna na suszę:

gatunek gleby:

glina lekka - gl
glina lekka pylasta - glp
pył gliniasty - płg
pył zwykły - płz
pył piaszczysty – płp
i dotyczy: krzewów owocowych.

W/g informacji IUNG Puławy na dzień dzisiejszy susza nie obejmuje innych kategorii glebowych oraz upraw niewymienionych.

Urząd Miejski w Piaskach uprzejmie informuje producentów rolnych, że mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą dla upraw na glebach I i II kategorii glebowej.

Wzory wniosków można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Piaskach lub na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Piaskach p. nr 2 

Do wniosku należy dołączyć:

1) Oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nie poniesionych i poniesionych,

2) Oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach,

3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie nie przekazaniem wniosku do komisji Wojewody, do oszacowania strat.


Data publikacji: 2019-07-24, 13:07


Załączniki:

1. uprawy.doc
2. zwierzeta.doc
3. oswiadczenie.doc