Zgłoszenie

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

ZGŁOSZENIE ZAMIARU UPRAWY MAKU LUB KONOPI WŁÓKNISTYCH NA 2022 ROK

W  związku z pismem  Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie informującym o przystąpieniu  do opracowania projektu uchwały  określającej powierzchnie upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie województwa lubelskiego w 2022 roku  -  Burmistrz Piask informuje  o możliwości zgłoszenia planowanej powierzchni uprawy  maku niskomorfinowego i konopi włóknistych  w roku 2022 r. na terenie Piaski.

Zgodnie z art.47 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r.,poz. 2050)  zezwolenie na uprawę maku niskomorfinowego oraz konopi włóknistych wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce położenia  uprawy.  Warunkiem wydania zezwolenia  na uprawę  maku i konopi jest ujęcie  planowanej powierzchni w projekcie uchwały Sejmiku Województwa  Lubelskiego.

Zgłoszenie  planowanej powierzchni uprawy maku niskomorfinowego  oraz  konopi włóknistych na 2022 r. należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Piaskach.

Szczegółowych informacji w Urzędzie Miejskim udziela inspektor Anna Nowakowska, pokój Nr 2, tel.81 5821099. 

Data publikacji: 2021-10-14, 19:51