Zielone Piaski!!
Burmistrz Piask ogłasza nabór mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem montażu zbiorników służących do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych.
W terminie od 1 do 30 czerwca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie montażu naziemnych lub podziemnych zbiorników gromadzących deszczówkę o pojemności 1000l, 2000l lub 3000l w zależności od powierzchni dachu z jakiej będzie zbierana deszczówka .
O dofinansowanie mogą się ubiegać właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Piaski.
Wniosek dostępny jest na stronie www.piaski.pl a dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 81 5657141, 537 497 410

Wypełnione wnioski można składać osobiście lub wysłać podpisany skan na adres

zielonepiaski@piaski.pl

ANKIETA.pdf

ANKIETA.doc


UWAGA!!! Program wejdzie w życie wyłącznie w przypadku uzyskania przez gminę Piaski dofinansowania ze środków zewnętrznych.
Data publikacji: 2020-05-29, 13:27


Załączniki:

1. Ankieta PDF
2. Ankieta.doc