Konsultacje S17

Burmistrz Piask informuje, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje działania w sprawie budowy kolejnych odcinków drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne. Obecne działania są na etapie tworzenia dokumentacji projektowych. Mieszkańcom naszej gminy została udostępniona  koncepcja programowa budowy odcinka drogi ekspresowej S17: Piaski, węzeł „Piaski Wschód” („Chełm”) wraz z węzłem – węzeł „Łopiennik” („Łopiennik”) wraz z węzłem, o długości ok. 15,9 km przebiegającego przez gminę Piaski.

Poniżej zamieszczamy wszelkie materiały informacyjne dotyczące tej inwestycji: plan sytuacyjny i orientacyjny, prezentację, koncepcję programową, ogólne informacje i formularz wniosku:

Dodatkowe informacje i materiały dostępne są na stronie GDDKIA oraz na stronie internetowej dedykowanej inwestycji: http://s17-piaski-zamosc-wsch.pl

Osoby nie posiadające dostępu do Internetu mogą zapoznać się z formą papierową materiałów, wyłożoną w Urzędzie Miejskim w Piaskach (sala konferencyjna w budynku Centrum Usług Wspólnych przy Urzędzie), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem gminy - pod numerem telefonu 81 58 21 806 i przy zachowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej.

Po zapoznaniu się z materiałami informacyjnymi, każdy mieszkaniec gminy będzie mógł zgłosić wszelkie uwagi, propozycje, spostrzeżenia i opinie w sprawie przedstawionych rozwiązań projektowych inwestycji w formie wniosku.

Wypełnione wnioski należy przesłać do dnia 30 listopada 2020 r. na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie,
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin

lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Burmistrz Piask zachęca wszystkich mieszkańców gminy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi planowanej inwestycji, a także do zgłaszania swoich uwag i spostrzeżeń.

Data publikacji: 2020-11-05, 15:16