USUWANIE AZBESTU

Informujemy o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na usuwanie azbestu.

Burmistrz Piask ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane
z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Termin realizacji zadania – do 15. 11. 2021 r.

Nabór zgłoszeń będzie trwał od dnia 7. 05.2 021 r. do dnia 18. 05. 2021 r.

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do składania wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać pod numerem telefonu (81) 58-21-099 lub osobiście w Urzędzie Miejskim
w Piaskach w godzinach: pn. 9:00-17:00, wt.-pt. 7:15-15:15

Informujemy, że zadanie będzie realizowane wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW przez gminę Piaski.

Data publikacji: 2021-05-06, 15:09


Załączniki:

1. Wniosek Azbest Gmina.pdf
2. Załącznik (1).pdf