Informujemy o aktualizacji Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Piaski, polegającej na zmianie terminu odbioru odpadów z nieruchomości zlokalizowanych w Bystrzejowicach Pierwszych przy tzw. „Drodze na Niwę”. Od miesiąca kwietnia 2022 r. odpady komunalne z powyższych nieruchomości odbierane będą wraz z odpadami mieszkańców miejscowości Wierzchowiska Drugie. Niniejsza zmiana powstała z uwagi na oczekiwania mieszkańców i ma na celu ujednolicenie odbioru odpadów komunalnych przy drodze gminnej 105675L, stanowiącej granicę dwóch sąsiadujących miejscowości.

Data publikacji: 2022-03-23, 13:28


Załączniki:

1. harmonogram kwiecień - czerwiec 2022.pdf