Burmistrz Piask informuje, że w dniu 25 kwietnia 2019 roku od godz. 8.00 na terenie gminy Piaski odbędzie się akcja przeszukiwania lasów, której celem jest poszukiwanie i zgłoszenie do badań pod względem ASF padłych dzików.

Akcją przeszukiwań objęte zostaną kompleksy leśne: Las Borkowszczyzna i Las Stefanówka.

W organizacji i przeprowadzeniu akcji będą brali udział: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdniku, przedstawiciele Nadleśnictwa Świdnik, myśliwi z Koła Łowieckiego Nr 151 ŻUBR i strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Piaski. Organem nadzorującym akcję jest Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Akcja została zorganizowana w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Uprzejmie prosi się mieszkańców o ograniczenie poruszania się na obszarach leśnych w dniu kiedy będzie przeprowadzane przeszukanie. W związku z działaniami możliwe jest nagłe wbieganie zwierząt na drogi. Kierowcy poruszający się po drogach w wyznaczonym rejonie powinni zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy.Data publikacji: 2019-04-24, 11:07