Ankieta

Gmina Piaski przygotowuje projekt do złożenia w konkursie o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie).

Będziemy wdzięczni za udzielenie odpowiedzi na pytania, które pomogą nam w wyborze priorytetowych zadań do realizacji.

Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

Termin wysyłania ankiet: do 20 maja 2024 r.

Dziękujemy Państwu za wypełnienie ankiety.

ANKIETA


Data publikacji: 2024-05-08, 8:49