INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO 
z dnia 1 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że z dniem 30 stycznia 2021 r. weszło w życie (z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. d i pkt 3 – wejście w życie 1 lutego 2021 r.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 207), wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARSCoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym wprowadzono zmiany polegające m.in. na:

  • wydłużeniu terminu obowiązywania ograniczeń ustanowionych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316, z późn. zm.) – z 31 stycznia 2021 r. do dnia 14 lutego 2021 r.,
  • uchyleniu zakazu dotyczącego działalności polegającej na prowadzeniu handlu detalicznego oraz działalności usługowej w obiektach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2 000 m2 (także na wyspach handlowych). Restauracje i punkty gastronomiczne w centrach i galeriach handlowych pozostają zamknięte, możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos,
  • częściowym uchyleniu zakazu prowadzenia działalności przez instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 o muzeach, w tym przez galerie i instytucje kultury prowadzące działalność wystawienniczą,
  • zniesieniu obowiązywania tzw. „godzin dla seniorów”.

Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


WOJEWODA LUBELSKI  
/-/  
Lech Sprawka

Data publikacji: 2021-02-03, 9:00


Załączniki:

1. Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 1 lutego 2021 r.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii