Informuję, że na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Milejów zostaje częściowo otwarte targowisko „Mój Rynek” znajdujące się w Milejowie-Osadzie przy ul. Klarowskiej i ul. Fabrycznej.

Targowisko będzie czynne od dnia 25 kwietnia 2020 r. w soboty w godzinach od 6:00 do 12:00.

Tymczasowo, dopuszcza się do handlu wyłącznie:

  • płody rolne (warzywa, owoce, kwiaty itp.);
  • artykuły do produkcji rolnej;
  • asortyment związany z obsługą rolnictwa;
  • artykuły żywnościowe z wyłączeniem pieczywa.

Odpowiedzialnym za porządek przy stoisku jest sprzedawca, on pakuje i podaje towar z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Sprzedawca dba o:

  • zachowanie minimum 2 metrowych odstępów pomiędzy kupującymi;
  • zabezpieczenie dla klientów środków dezynfekcyjnych, a dla siebie środków ochrony osobistej w postaci: maseczki na twarz, rękawiczek.

Mając na uwadze zasady bezpieczeństwa sanitarnego i zalecenia powszechnie obowiązujące w tym względzie prosimy wszystkich Państwa o wykazanie szczególnej ostrożności w czasie sprzedaży.

Zwracamy uwagę kupującym na zachowanie bezpiecznej odległości między sobą.

W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa na targowisku, handel zostanie wstrzymany.

O dopuszczaniu do handlu kolejnych asortymentów będziemy informowali.

Zgodnie z uchwałą nr XIX/115/20 Rady Gminy Milejów z dnia 24.04.2020 r. sprzedający zostają czasowo zwolnieni z opłaty targowej.

Jednocześnie informuję, że dotychczasowe targowisko zlokalizowane wzdłuż ul. Niepodległości pozostaje nadal zamknięte.

Wójt Gminy

Tomasz Suryś

Data publikacji: 2020-04-24, 14:56


Załączniki:

1. Ogłoszenie