INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 maja 2021 r.

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO 
z dnia 17 maja 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że w dniu 15 maja br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 905), wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wyżej wymienione rozporządzenie zmieniające wprowadziło m.in następujące zmiany:

  • od 28 maja do 5 czerwca 2021 r. – prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie urządzania gier hazardowych na automatach (ujętej w PKD w podklasie 92.00.Z) oraz kasyn jest dopuszczalne z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego przepisami prawa,
  • od 21 maja 2021 r. – działalność wznawiają wesołe miasteczka oraz parki rozrywki:
    • do 27 maja 2021 r. z wyłączeniem aquaparków i basenów,
    • od 28 maja 2021 r. włącznie z aquaparkami i basenami
  • - z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego przepisami prawa,
  • skrócono z 29 maja 2021 r. do 21 maja 2021 r. termin możliwości rozpoczęcia prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych w pomieszczeniach, przy zachowaniu określonego reżimu sanitarnego,
  • dodatkowo objęto szczepieniami ochronnymi przeciwko COVID-19 osoby urodzone w roku 2004 oraz 2005, które ukończyły 16 rok życia,
  • skrócono okres dopuszczalności do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 dla osób, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 z 3 miesięcy do 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


WOJEWODA LUBELSKI  
/-/  
Lech Sprawka

Data publikacji: 2021-05-25, 12:40


Załączniki:

1. Informacja Wojewody Lubelskiego z 17 maja 2021 r.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii