W związku z koniecznością zapobiegania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem z dniem 13 marca 2020 r. zamyka się do odwołania gminne targowisko „Mój Rynek” zlokalizowane w mieście Piaski, wprowadzając zakaz handlu na jego terenie.

Data publikacji: 2020-03-19, 13:00