Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że w dniach od 16 do 30 marca 2021 r. na terenie gminy Piaski zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów, zużytych opon oraz zużytego kompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w harmonogramie, który publikujemy w załączeniu.

Dodatkowe informacje:

  1. Każdy właściciel nieruchomości, który chce oddać odpady wielkogabarytowe powinien wystawić je przed nieruchomość przy drodze publicznej, tak aby operator mógł te odpady zabrać.
  2. Odpady należy wystawić w dniu wywozu najpóźniej do godz. 7.00 rano lub w dniu poprzedzającym wywóz.
  3. Zużyte opony odbierane są w ilości 4 szt. na gospodarstwo domowe w ciągu roku.
  4. Prosimy mieszkańców o wystawianie kompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
  5. Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: materiałów i odpadów budowlanych, remontowych, wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi.
  6. W przypadku nie odebrania odpadów w wyżej wymienionym terminie, odbiór odbędzie się dnia następnego.

Data publikacji: 2021-02-15, 17:08


Załączniki:

1. Harmonogram zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - MARZEC 2021

Galeria zdjęć