Informujemy pełnomocników komitetów wyborczych oraz osoby zainteresowane, że zgodnie z art. 182 § 5 i art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego oraz w związku rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmowane są w sposób wskazany przez Państwową Komisję Wyborczą:

  1. Najpóźniej do dn. 10 kwietnia 2020 r., w godzinach funkcjonowania Urzędu(pn. 9:00-17:00, wt.-pt. 7:15-15:15), w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny).
  2. Oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu pocztą tradycyjną (nie obowiązuje termin dokonywania zgłoszeń wskazany w pkt. 1, jeśli skany zostały przesłane drogą elektroniczną w terminie).
  3. Dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów oraz potwierdzenie doręczenia zgłoszeń do Urzędu Miejskiego za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Dane do kontaktu:

Adres e-mail, na który należy przesłać zgłoszenia: radamiejska@piaski.pl

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać informacje dot. kwestii zgłaszania kandydatów:

  • 81 58 21 803,
  • 81 58 21 020,
  • 537 011 272.

Data publikacji: 2020-03-31, 17:23


Załączniki:

1. Ogłoszenie - zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych