Piaski, dnia 20 maja 2021 r.  
 
Zaproszenie do składania ofert
na realizację zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro

Stowarzyszenie Oświatowe "Edu - Copernicus" zaprasza do składania ofert na:

Dostawę edukacyjnych miasteczek rowerowych w ramach projektu pn. „Edukacyjne miasteczka rowerowe”, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Data publikacji: 2021-05-20, 10:39


Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro, dot. dostawy edukacyjnych miasteczek rowerowych w ramach projektu pn. "Edukacyjne miasteczka rowerowe".
2. Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków