INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO 
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że z dniem 23 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 153), wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym, wprowadzono zmiany polegające m.in. na objęciu w ramach etapu „I” szczepieniami przeciwko COVID-19 osób urodzonych po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów.

Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


WOJEWODA LUBELSKI  
/-/  
Lech Sprawka

Data publikacji: 2021-01-27, 14:56


Załączniki:

1. Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 27 stycznia 2021 r.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz. U. 153)