W związku z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2016 r. i wynikającym z niej obowiązkiem realizacji przez powiaty zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej informujemy, że od dnia 4 stycznia 2016 r. w Piaskach działa punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w budynku przy ul. Lubelskiej 80, pierwsze piętro, pokój nr 9 (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej). Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 12:30.

Szczegółowe informacje na temat udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Data publikacji: 2019-07-19, 13:07