opieka wytchnieniowa

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wsparcie poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami posiadającymi:

• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

• orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Termin składania wniosków przez gminy do właściwego wojewody na środki finansowe w ramach Programu ustalony jest do dnia 22 października 2021 r.

Osoby z Gminy Piaski zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piaskach do dnia 20 października 2021 r.

Data publikacji: 2021-10-13, 12:18