BURMISTRZ PIASK INFORMUJE:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien

w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Piask wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r. 


w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Piask wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.


Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

 Stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego wynosi 1,46 zł/litr.

Dotacje wypłacane będą w terminach od 1 do 30 kwietnia 2024 r. (wnioski złożone w pierwszym terminie) oraz od 1 do 31 października 2024 roku (wnioski złożone w drugim terminie) przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Data publikacji: 2024-01-31, 10:57


Załączniki:

1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego luty 2024.pdf
2. załącznik do wniosku.docx