Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piaski na lata 2016-2023 w ramach projektu „Zwiększenie potencjału planistycznego gminy Piaski w zakresie działań rewitalizacyjnych do roku 2020”

 Burmistrz Piask Michał Cholewa serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piaskina lata 2016-2023. Spotkanie odbędzie się 17 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach.

 

Tematyka spotkania obejmuje: zagadnienie rewitalizacji w nowym okresie programowania, uwarunkowania przestrzenne Gminy Piaski wynikające ze stanu istniejącego, delimitację obszarów zdegradowanych i obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Elementem spotkania będą również warsztaty partycypacyjne pozwalające zidentyfikować problemy, potrzeby oraz wizję rozwoju obszarów rewitalizacji.

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele firmy EuroCompass Sp. z o.o.: Ryszard Boguszewski, Ewelina Borowiec, Beata Filipowicz.

Agenda spotkania

11.00-11.15

Otwarcie spotkania i powitanie uczestników

11.15-11.45

  1. Wprowadzenie do tematyki rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz aspekty prawne rewitalizacji
  2. Korzyści płynące z realizacji Lokalnych Programów Rewitalizacji
  3. Założenia projektu „Zwiększenie potencjału planistycznego gminy Piaski w zakresie działań rewitalizacyjnych do roku 20202” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

11.45-12.30

  1. Uwarunkowania przestrzenne gminy Piaski wynikające ze stanu istniejącego

(sfera środowiskowa, sfera zagospodarowania przestrzennego, sfera społeczna, sfera infrastrukturalna, sfera gospodarcza)

  1. Delimitacja obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji (metodologia wyznaczania obszarów, analiza wskaźnikowa)
  2. Dyskusja – zgłoszenie uwag i wniosków

12.30-12.45

Przerwa

12.45-13.30

World Cafe (warsztatowa metoda wypracowania pomysłów i rozwiązań) - identyfikacja problemów, potrzeb oraz wizji rozwoju obszarów rewitalizacji

13.30-13.45

Podsumowanie i zakończenie