Warsztaty

Szanowni Państwo,

Gmina Piaski zaprasza mieszkańców gminy Piaski oraz przedstawicieli podmiotów związanych z gminą Piaski do uczestnictwa w warsztatach dotyczących rozwoju Piask w oparciu o dziedzictwo kulturowe i planowanej przez Gminę Piaski budowy Centrum Dziedzictwa Piask przy Kościelcu oraz w warsztatach przyszłościowych dotyczących rozwoju Piask w oparciu o dziedzictwo kulturowe i roli Centrum Dziedzictwa Piask w tym procesie.

Warsztaty przeprowadzone są myślą o wypracowaniu optymalnej koncepcji funkcjonowania Centrum Dziedzictwa Piask i złożeniu optymalnego wniosku aplikacyjnego na konkurs Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021, w ramach Programu Kultura,  poddziałanie 1.2. "Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego". Złożenie wniosku aplikacyjnego nastąpi do dnia 16.03.2020 r.

Warsztaty podzieliśmy na 4 grupy docelowe, prosząc Państwa o samo-przyporządkowanie się do określonej grupy:

grupa nr 1 - mieszkańcy i osoby związane z Gminą Piaski - dnia 06.02.2020 (czwartek) w godz. 09.00-11.30 w OSP w Piaskach, dnia 07.02.2020 (piątek) w godz. 09.00-11.30 

w OSP w Piaskach, dnia 07.02.2020 (piątek) w godz. 12.00-14.30 w Świetlicy w Gardzienicach.

grupa nr 2 - organizacje pozarządowe, historycy, regionaliści i związki wyznaniowe   związane 

z Gminą Piaski - dnia 10.02.2020 (poniedziałek)w  godz. 16.00-18.30 w budynku przy Urzędzie Gminy w Piaskach, I piętro.

grupa nr 3 -  dzieci, młodzież i nauczyciele związani z gminą Piaski - dnia 11.02.2020 (wtorek) 

o godz. 11.45 w Szkole Podstawowej w Piaskach.

grupa nr 4 - artyści, rzemieślnicy, lokalny biznes związany z gminą Piaski - dnia 11.02.2020 (wtorek) w godz. 16.00-18.30 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach.

Warsztaty przyszłościowe dedykowane wszystkim w/w grupom, a także osobom, którym nie odpowiada żadna z grup powyższych, odbędą się dnia 12.02.2020 (środa) godz. 16.00 - 18.30

w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

Jeśli okaże się, że istnieje społeczne zapotrzebowanie na pracę warsztatową możliwe będzie powtórzenie któregoś warsztatu lub wprowadzenie warsztatu o innym przebiegu lud dedykowanego innej grupie docelowej. Szczegóły zostaną zamieszczone na stronie www.piaski.pl