Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

  1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski
  2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski – etap II
  3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski – etap III