Projekty współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

  1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Piaski