Projekty zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

  1. Projekt systemowy "Program aktywizacji zawodowej w gminie Piaski -"Teraz Ja" adresowany do osób bezrobotnych" realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach w latach 2008-2014
  2. W poszukiwaniu korzeni – program promocji aktywności lokalnej w Gminie Piaski
  3. PASKIarka – szkolenia dla mieszkańców Gminy Piaski
  4. Aktywność, Integracja, Mobilność - program wymierzony w reintegrację osób niezatrudnionych z gminy Piaski
  5. Nowy Horyzont – program aktywności lokalnej w Gminie Piaski
  6. Człowiek – Obywatel – Pracownik: utworzenie KIS na terenie gminy Piaski