Program Operacyjny Kapitał Ludzki

  1. E-belfer – przygotowanie nauczycieli gimnazjum nr 1 im. A.N. Patka w Piaskach do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu
  2. Edukacja twoją szansą
  3. Szansa na przedszkole
  4. Przedszkole? Świetny Pomysł