LGD „Dolina Giełczwi” zaprasza na Konsultacje LSR

ZAPRASZAMY członków LGD „Dolina Giełczwi” mieszkańców, organizacje, instytucje z obszaru gmin: Piaski, Trawnik, Rybczewice, Mełgiew i Milejów do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD na lata 2014 -2020, w zakresie:

 

  • opracowania zasad oraz ustalenie kryteriów wyboru wniosków w ramach LSR na lata 2014-2020,
  • opracowania zasad monitorowania i ewaluacji LSR na lata 2014-2020,
  • przygotowania planu komunikacji do LSR na lata 2014-2020.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

Lp.

Termin spotkania

Miejsce spotkania

Temat spotkania

1

25 listopada 2015 r.

godz. 12.00 – 15.00

biuro LGD

ul. Lubelska 77a

21-050 Piaski

Przygotowanie planu komunikacji do LSR na lata 2014-2020

2

26 listopada 2015 r.

godz. 12.00 – 15.00

biuro LGD

ul. Lubelska 77a

21-050 Piaski

Opracowanie zasad oraz ustalenie kryteriów wyboru wniosków w ramach  LSR na lata 2014-2020

3

27 listopada 2015 r.

godz. 12.00 – 15.00

biuro LGD

ul. Lubelska 77a

21-050 Piaski

Opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji LSR na lata 2014-2020

 

 

Zachęcamy również do wypełnienia poniższych ankiet.

Aby wyświetlić ankietę wystarczy kliknąć w poniższy link:

http://www.ankietka.pl/ankieta/207749/ankieta-kryteria-wyboru-operacji.html

http://www.ankietka.pl/ankieta/207750/ankieta-plan-komunikacji.html

http://www.ankietka.pl/ankieta/207754/ankieta-zasady-monitoringu-i-ewaluacji.html

 

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie.