Porządek obrad XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 30 stycznia 2017 roku

Piaski, dnia 27 stycznia 2017 r.

Or.0002.2.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Piaskach na dzień 30 stycznia  2017 r. o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

Porządek obrad

XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

30 stycznia 2017 r.

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
    1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Piaski na rok 2017. (Projekt Nr 1)
    2. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 2)
  1.  Wolne wnioski.
  2.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski