Świąteczna Zawierucha

Kondolencje

Z przykrością informujemy, że w dniu 06 grudnia 2017 r.
zmarła Anna Korbus, która w latach 1990-2008 pełniła
funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach.

Pogrzeb ŚP. Anny Korbus odbędzie się dnia 09 grudnia 2017 r.
o godz. 13stej w Kościele pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku.

Rodzinie, przyjaciołom i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.

Ogłoszenie

Mikołajki 2017

W dniu 24.11.2017r. Urząd Miejski w Piaskach Nieczynny

BURMISTRZ PIASK INFORMUJE

 

w dniu 24 listopada 2017 r. (piątek)


Urząd Miejski w Piaskach będzie nieczynny.

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zarządzenie 42/2017

Zarządzenie nr 42/2017 Burmistrza Piask z dnia 25 października 2017 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".

Od szkolenia do zatrudnienia

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Piaski

Gmina Piaski informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piaski” jest dotowana na podstawie umowy nr 221/2017/D/OZ z dnia 08.06.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Darmowe szczepienia przeciwko grypie

Burmistrz Piask zaprasza mieszkańców Gminy Piaski na profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie, finansowane przez Gminę Piaski. Programem objęte są osoby po 65 roku życia. Szczepienie przeprowadza NZOZ NORMED w Piaskach ul. Braci Spozów 19, 21-050 Piaski tel. 81 5822929. Szczepienia będą realizowane do 20 grudnia 2017 r.

 Skorzystaj z okazji ! Zaszczep się za darmo !

Nabór wniosków LGD