Dodatkowe zapisy w sprawie dofinansowania montażu instalacji kolektorów słonecznych i pomp aerotermalnych

Burmistrz Piask informuje, że do dnia 15 listopada br. będą przyjmowane dodatkowe zapisy w sprawie dofinansowania montażu instalacji kolektorów słonecznych i pomp aerotermalnych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Zainteresowanych mieszkańców proszę o wypełnienie ankiety (dostępna w Urzędzie Miejskim, na stronie www.piaski.pl) i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Piaskach – pokój nr 1 do dnia 15 listopada 2016 r., w godzinach pracy Urzędu.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 81 582 29 39

Załącznik 1 - Ankieta

UWAGA!!! Ważne informacje dotyczące zasad poprawnej eksploatacji instalacji solarnych

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym, prosimy o zapoznanie się z niżej umieszczonymi informacami dotyczącymi zasad poprawnej eksploatacji instalacji solarnych:

1. Eksploatacja instalacji grzewczej

2. Eksploatacja grzałki elektrycznej

Darmowe szczepienia

Burmistrz Piask zaprasza mieszkańców Gminy Piaski na profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie, finansowane przez Gminę Piaski. Programem objęte są osoby po 65 roku życia. Szczepienie przeprowadza NZOZ NORMED w Piaskach ul. Braci Spozów 19, 21-050 Piaski tel. 81 5822929. Szczepienia będą realizowane do 20 grudnia 2016 r.

 Skorzystaj z okazji ! Zaszczep się za darmo !

Lokalna Strategia Rozwoju

Ogólne zasady przyznawania pomocy
na realizację projektów w ramach wdrażania
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022
 na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dolina Giełczwi

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Krok pierwszy

Sprawdź czy Twój pomysł wpisuje się w cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Każdy projekt musi być zgodny z założeniami LSR, musi wpisywać się w co najmniej w jeden cel ogólny, szczegółowy i jedno przedsięwzięcie.

Czytaj więcej: Lokalna Strategia Rozwoju

Jak skorzystać z Internetu WP3 LTE

Spółka Wirtualne Powiaty 3 spółka z o.o. serdecznie zaprasza mieszkańców i inne podmioty do korzystania z usług dostępu do Internetu z wykorzystaniem sieci WP3 LTE.

Nasza Gmina jest jednym z dziewiętnastu Wspólników tworzących Spółkę Wirtualne Powiaty 3 spółka z o.o.

Wirtualne Powiaty 3 jest operatorem hurtowym, który współpracuje z operatorami lokalnymi.

Jak zatem skorzystać z Internetu WP3 LTE

To 3 proste kroki:

1.            Wybierz dowolnego operatora lokalnego, który ma podpisaną ze Spółką umowę ramową

2.            Podpisz z nim umowę

3.            Korzystaj z sieci WP3 LTE

 Lista operatorów współpracujących ze Spółka dostępna jest na stronie www.wirtualnepowiaty.pl w zakładce „DOKUMENTY” oraz na facebooku: wirtualnepowiaty.

 Obecnie Spółka oferuje następujące prędkości:

5 Mb/s, 10 Mb/s, 20 Mb/s, 30 Mb/s (możliwe jest świadczenie innej prędkości po wprowadzeniu jej do oferty Spółki)

Gdzie można skorzystać z usług WP3 LTE ?

Powiaty: łęczyński, świdnicki i włodawski.  Sieć dociera do 100% miejscowości.

Cenę dla odbiorcy końcowego ustala operator lokalny.”

Spotkanie lokalnych pracodawców

Zostań Dawcą Szpiku!

W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka, czyli nowotwór krwi. Dla wielu Pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od Dawcy niespokrewnionego. Cały czas są w Polsce Pacjenci, dla których nie znaleziono Dawcy wśród 25 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie.

By zwiększyć szansę na znalezienie Dawcy dla Pacjentów organizujemy Dzień Dawcy Szpiku podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych i Dni Piask.

Miejsce rejestracji:  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach

    ul. Mickiewicza , Piaski

Termin:                     Niedziela, 28 sierpnia 2016, godz. 14:00 – 20:00

Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, ważący nie mniej niż 50 kg i o wskaźniku masy ciała BMI nie wyższym niż 40.

Przyjdź i zarejestruj się jako potencjalny Dawca Szpiku z Fundacją DKMS.

Uzupełniający nabór wniosków na usuwanie azbestu 22-26 sierpnia 2016 r.

Informujemy, iż w związku z posiadaniem wolnych środków na utylizację wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

Nabór dotyczyć będzie wniosków od osób fizycznych.

Termin naboru wniosków – 22-26 sierpnia 2016 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Piaskach w pok. nr 2.

Załączniki:
1 - Wniosek o udzielenie dofinansowania
2 - Oświadczenie wykonawcy