Nabór uzupełniający wniosków na usuwanie azbestu w 2016 r. w Gminie Piaski

Informujemy, że w dniach 18-29.04.2016 r.  przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach w ramach projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania.”

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piaskach w pokoju  nr 2,  tel. 81 58-21-099.

 

BUS 500+

Od 1 kwietnia ruszył rządowy program Rodzina 500+, z którego skorzysta wiele rodzin mieszkających w naszej gminie. Aby wspomóc wszystkich, którzy chcą złożyć wnioski o przyznanie świadczenia, do naszej gminy przyjedzie BUS 500+. Porad będą udzielać pracownicy Urzędu Wojewódzkiego. Taki BUS przyjedzie do nas już w środę, 13 kwietnia 2016 r., o godzinie 8.00 i zatrzyma się przy budynku Urzędu Miejskiego.  Wszystkich, którzy chcieliby otrzymać poradę i pomoc zapraszamy na to spotkanie w imieniu Pana Wojewody Lubelskiego i Pana Burmistrza.

OZE. Wpłaty na wykonanie projektów instalacji.

Prosimy o dokonanie wpłat według rodzaju zadeklarowanych w ankietach instalacji w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15 kwietnia 2016 r.

Opłaty są związane z przygotowaniem indywidualnych projektów technicznych.

Wpłaty nie są wymagane przy instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła odzyskujących energię z powietrza do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Numer konta

Rodzaj instalacji

Kwota

45 8689 0007 0000 0130 2000 0160

ogniwa fotowoltaiczne

200,00 zł

87 8689 0007 0000 0130 2000 0180

pompy ciepła odzyskujące energię geotermalną

400,00 zł

71 8689 0007 0000 0130 2000 0080

kotły na biomasę

200,00 zł

Nazwa i adres odbiorcy przelewu: Gmina Piaski, ul. Lubelska 77 21-050 Piaski. W celu identyfikacji wpłacającego prosimy o wpisywanie w tytule przelewu danych osoby, która złożyła ankietę.

Niedokonanie wpłaty będzie traktowane równoznacznie z rezygnacją z udziału w projekcie (i montażu konkretnej instalacji).

UWAGA! Nie ma obowiązku potwierdzania zainteresowania montażem instalacji kolektorów słonecznych, natomiast w przypadku rezygnacji konieczne jest zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Piaskach osobiście lub pod numerem telefonu 81 58 22 939.

Harmonogram spotkań OZE

Burmistrz Piask

zaprasza mieszkańców gminy, którzy złożyli stosowne ankiety, na spotkania dotyczące

Odnawialnych Źródeł Energii

(Ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kotły na biomasę, pompy ciepła)

wg poniższego harmonogramu

 

Lp.

Miejsce spotkania

Dla mieszkańców
z miejscowości

Termin spotkania

Godzina

1

 Bystrzejowice Pierwsze – Zespół Szkół

Bystrzejowice Pierwsze, Bystrzejowice Drugie, Bystrzejowice Trzecie, Jadwisin, Janówek

31.03.2016

17:00

2

 Bystrzejowice Pierwsze – Zespół Szkół

Kawęczyn, Kolonia Wola Piasecka, Majdan Kawęczyński, Marysin, Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie

31.03.2016

19:00

3

 Kozice Górne - Remiza OSP (Świetlica)  Kozice Dolne, Kozice Dolne Kolonia, Kozice Górne, Majdan Kozic Dolnych, Majdan Kozic Górnych, Majdanek Kozicki, Wola Piasecka

05.04.2016

17:00

4

 Kozice Górne - Remiza OSP (Świetlica)  Borkowszczyzna, Emilianów, Józefów, Kębłów, Nowiny, Piaski Górne, Piaski Wielkie, Stefanówka

05.04.2016

19:00

5

Piaski - Miejskie Centrum Kultury Brzezice, Brzeziczki, Kolonia Siedliszczki, Majdan Brzezicki, Siedliszczki

07.04.2016

17:00

6

Piaski - Miejskie Centrum Kultury Gardzienice Pierwsze, Gardzienice Drugie, Klimusin, Młodziejów, Wola Gardzienicka, Żegotów

07.04.2016

19:00

7

Piaski - Miejskie Centrum Kultury Giełczew, Piaski - ulice: ul. 3-go Maja, al. 500-lecia, ul. Chełmska, ul. Gardzienicka, ul. Jana Długosza, ul. Jakuba Dłuto, ul. Krótka, ul. Lipowa, ul. Makarewicka, al. Niepodległości, ul. Ogrodowa, ul. Partyzantów, ul. Polna, ul. Strażacka, ul. Zamojska, ul. Zielona

08.04.2016

17:00

8

Piaski -Miejskie Centrum Kultury Piaski - ulice: ul. Adama Mickiewicza, ul. Armii Krajowej, ul. Braci Jaroszów, ul. Braci Spozów, ul. Brzozowa, ul. Głęboka, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Lubelska, ul. M. Reja, ul. Orzechowskiego, ul. Piaskowa, ul. Projektowana, ul. Rynek, ul. Rzeźniana, ul. Spółdzielcza, ul. Szewska

08.04.2016

19:00

Na spotkaniach zostaną przedstawione mieszkańcom zasady działania instalacji, możliwości montażu, szacunkowe koszty oraz kwestie dotyczące uczestnictwa w projekcie.

X edycjia projektu Marka Lubelskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza do wzięcia udziału w X edycji projektu Marka Lubelskie. Projekt realizowany od 2007 roku ma na celu promocję lubelskich produktów i usług. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2016 r. Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie:
 
 
 

Rodzina 500 Plus

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego będzie można składać
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piaskach, ul. Lubelska 80, od dnia 01 kwietnia 2016 r.
Aby usprawnić przyjmowanie wniosków, wprowadzone zostaną dyżury poza typowymi godzinami pracy Ośrodka, tj:

od 01 kwietnia do 01 lipca 2016 r. w każdy poniedziałek  OPS będzie czynny w  godzinach
od 800 do 1800    oraz w dniach 16 kwietnia 2016 r. i 30 kwietnia 2016 r. (tj. sobota) OPS będzie czynny w godzinach od 800 do 1400

Czytaj więcej: Rodzina 500 Plus

Rozlicz się z Gminą Piaski

Rozlicz się z Gminą Piaski za 2015 rok  – zachęcamy do płacenia PIT także niezameldowanych!

Nie trzeba być zameldowanym na terenie  Gminy Piaski, wystarczy, że się tu mieszka albo pracuje, aby podatki trafiały do budżetu gminy, a potem były przeznaczane na inwestycje służące gminie.

          Informujemy, że osoby zameldowane w innych miejscowościach, które chcą rozliczyć się z podatku w Piaskach, powinny wypełnić formularz ZAP-3, dostępny w każdym urzędzie skarbowym. Formularz należy oddać osobiście lub wysłać do urzędu pocztą.

Pieniądze z PIT wykorzystywane są m.in. na budowę i remonty dróg, rewitalizację zabytków, budowę infrastruktury komunalnej, oświatę, ochronę zdrowia, kulturę, utrzymanie zieleni. Jeśli mieszkasz na terenie gminy Piaski, a jesteś zameldowany poza nią, a rozliczasz PIT w miejscu zameldowania, nie masz żadnych korzyści ze swojego podatku. Jest on wykorzystywany tam, gdzie go wysyłasz.

Zapisy na mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii

Szanowni Państwo,

Gmina Piaski po raz kolejny przystępuje do przygotowania i wdrażania projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych z zakresu tworzenia instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to II kwartał 2016 r. a realizacji przedmiotowej inwestycji lata 2017-2018.

Czytaj więcej: Zapisy na mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii

Nabór wniosków na zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Piaskach przypomina, że:
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:
- w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r. Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Wniosek Zwrot Podatku Akcyzowego