Stawki opłat za gospodarowanie odpadami

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi trzeba zapłacić raz na kwartał, w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego. 

W roku 2013 takiej opłaty musimy dokonać:

 do 15 lipca (opłata za lipiec, sierpień i wrzesień),

 do 15 października (opłata za październik, listopad i grudzień).

Czytaj więcej: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami

Ogłoszenie

Urząd Miejski w Piaskach informuje, że w najblizszym czasie zostanie przeniesiony Targ z ulicy 500-lecia i ulic przyległych na nowo utworzone Targowisko "Mój Rynek" w Piakach przy ulicy Rzeźnianej. Jeżeli jestescie Państwo zainteresowani handlem na nowym Targowisku prosimy o wypełnienie załączonej ankiety w terminie do29 maja 2013 r, i dostarczenie na adres Urzędu Miejskiego w Piaskach lub inkasentom pobierajączym opłaty targowe.

Wizyta studyjna do Szwajcarii

Zespół Szkoleniowo – Doradczy Szlaku Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach programu: „Marka lokalna szansa rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”, ogłasza nabór uczestników na wizytę studyjną do Szwajcarii.

Czytaj więcej: Wizyta studyjna do Szwajcarii

Stawki opłat za odbiór odpadów

Burmistrz Piask  informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr XXIX/218/2013 Rady Miejskiej   w Piaskach z dnia 28 marca 2013 roku właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do dnia 31 maja 2013 r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Piaskach (pok. Nr 2). Wzór deklaracji dostępny jest poniżej. Deklarację można pobrać również od sołtysa danej miejscowości i ze stron Gminy:

- www.piaski.pl (zakładka Dokumenty do pobrania)

- www.umpiaski.bip.lubelskie.pl (zakładka Gospodarka Odpadami)

Czytaj więcej: Stawki opłat za odbiór odpadów