Spotkanie informacyjno - konsultacyjne

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piaski na lata 2016-2020, z perspektywą do 2023 r. w ramach projektu „Zwiększenie potencjału planistycznego gminy Piaski w zakresie działań rewitalizacyjnych do roku 2020”

 Burmistrz Piask Michał Cholewa serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piaski na lata 2016-2020, z perspektywą do 2023 r.

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjno - konsultacyjne

Opryskiwacze

Opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosić do WIORiN w Lublinie. Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać: pocztą, faksem, drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub bezpośrednio w Oddziale w Łęcznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95, tel/faks. (81) 752-00-63 

Wzór zgłoszenia w formie oświadczenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin. 

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie z art. 76. ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50) podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza unikniesz kontroli w tym zakresie.

Komunikat

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków, realizując obowiązek   określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, mieszkańcy gminy utrzymujący drób mają obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób oraz ilość utrzymywanego drobiu (również gołębi). Zgłoszenia można dokonać osobiście, za pośrednictwem sołtysów   lub pracownika UG. Druki zgłoszeniowe pobrać można w UG – pokój Nr 2 (Tel. 81/5821099 lub dokonać zgłoszenia na druku zbiorczym będącym w posiadaniu  sołtysa.

W/w rozporządzenie wprowadza nakaz przetrzymywania drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. W przypadku potwierdzenia w trakcie kontroli niedokonania nałożonych obowiązków Powiatowy Lekarz Weterynarii w drodze decyzji administracyjnej wymierza karę pieniężną.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Piaski w obszarze wspierania i realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

Konkurs  adresowany  jest  do  organizacji pozarządowych  w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia  24  kwietnia  2003 roku  o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zmianami) oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piaski (zwani dalej oferentami).

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje,

że w dniach od 25.01.2017 r. do 17.02.2017 r.

w siedzibie urzędu, Aleja Lotników Polskich 1, pokój nr 4 (parter)

w godzinach od 8:00 do 15:00 można odbierać PIT-11 za 2016 r.

Zatrudnij się sam!

Szanowni Państwo!

Firma CONSULTOR Sp. z o.o.  w dniach 30.01.2017 - 17.02.2017 r. planuje rekrutacje do projektu „Zatrudnij się sam!”. Projekt prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Podziałania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. W ramach naboru wniosków przyznawane będą dotacje na uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej: Zatrudnij się sam!

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Piaski w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Konkurs  adresowany  jest  do  organizacji pozarządowych  w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia  24  kwietnia  2003 roku  o działalności  pożytku publicznego  i  o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zmianami) oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (zwani dalej oferentami).Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PIASK

Burmistrz Piask

Zaprasza mieszkańców Piask na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2017 roku o godzinie 16:00 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach. Spotkanie będzie dotyczyło spraw bieżących.

    Burmistrz

Michał Cholewa

BURMISTRZ PIASK INFORMUJE

 BURMISTRZ  PIASK  INFORMUJE

Stawka i terminy składania wniosków w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.

W 2017 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Burmistrza Piask w terminach, tj. :

  • od 1 LUTEGO 2017 r. do 28 LUTEGO 2017 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej za okres od 1 SIERPNIA 2016 r. do 31 STYCZNIA 2017 r. włącznie.
  • od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2017 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi
1,00 zł od 1 litra oleju.

        Pieniądze wypłacane będą w dwóch terminach:

  • 3 - 28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 2 – 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 r. wyniesie 86,00 zł.

Wniosek do pobrania

Kolektory słoneczne

Burmistrz Piask informuje, że w dniach 10–31 stycznia br. będą przyjmowane dodatkowe zapisy w sprawie dofinansowania montażu kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Jest to ostatni, uzupełniający nabór osób zainteresowanych dotacją do instalacji solarnych. Po wyznaczonym terminie nie będzie możliwości włączenia się do projektu, którego realizacja przewidziana jest w latach 2017-2018.

Chętnych mieszkańców proszę o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Piaskach – pokój nr 1 do dnia 31 stycznia 2017 r., w godzinach pracy Urzędu.  Ankieta do pobrania