Zapytanie ofertowe "Aktywny Senior"

Gmina Piaski zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi pn.: Wykonanie prac adaptacyjnych i remontowych w ramach projektu „Aktywny Senior  w Gminie Piaski”.

Oferty należy składać osobiście lub korespondencyjnie do 28.11.2018 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w załączeniu.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Formularz ofertowy

Zał. 2 - Oświadczenie

12 listopada 2018 roku

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od pracy.

W związku z powyższym,

12 listopada 2018 roku

Urząd Miejski w Piaskach będzie nieczynny.

11 Listopada 2018 r.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne - Fotowoltaika

Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjno-promocyjne w związku z zakończeniem realizacji projektu pt. Fotowoltaika – krok w kierunku samowystarczalności energetycznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

W wyniku realizacji projektu została uruchomiona w przedsiębiorstwie Pana Andrzeja Charytanowicza instalacja fotowoltaiczna o mocy 35 kW. Wyprodukowana energia będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne przedsiębiorstwa.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione założenia projektu i osiągnięte rezultaty – w tym opis zastosowanej instalacji składającej się z modułów monokrystalicznych. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Wykonawcy instalacji.

Spotkanie zaplanowano w świetlicy w Kolonii Kębłów, termin: sobota 29.092018 r. w godz. 10-12

Do udziału serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane zastosowaniem podobnych rozwiązań w swoich gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach oraz przedstawicieli samorządu lokalnego.

Darmowe szczepienia przeciwko grypie

Burmistrz Piask zaprasza mieszkańców Gminy Piaski na profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie, finansowane przez Gminę Piaski. Programem objęte są osoby po 65 roku życia. Szczepienie przeprowadza NZOZ NORMED w Piaskach ul. Braci Spozów 19, 21-050 Piaski tel. 81 5822929. Szczepienia będą realizowane od 25 września 2018 r.do 21 grudnia 2018 r.

 Skorzystaj z okazji ! Zaszczep się za darmo !

Zmienione Prawo łowieckie od 22 sierpnia 2018 roku

26 lipca 2018 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo łowieckie. Nowe regulacje zmieniają sposób szacowania szkód łowieckich, który obowiązywał od 1 kwietnia 2018 r.

Sołtysi nie będą szacować szkód łowieckich.

Koła łowieckie odpowiedzialne za szacowanie szkód.

Czytaj więcej: Zmienione Prawo łowieckie od 22 sierpnia 2018 roku

Dni Piask 2018