Darmowe szczepienia przeciwko grypie

Burmistrz Piask zaprasza mieszkańców Gminy Piaski na profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie, finansowane przez Gminę Piaski. Programem objęte są osoby po 65 roku życia. Szczepienie przeprowadza NZOZ NORMED w Piaskach ul. Braci Spozów 19, 21-050 Piaski tel. 81 5822929. Szczepienia będą realizowane do 20 grudnia 2017 r.

 Skorzystaj z okazji ! Zaszczep się za darmo !

Nabór wniosków LGD

Afrykański pomór świń - informacja

Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)"

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015 - 2018 posiadacze zwierząt utrzymujący świnie na wskazanym obszarze zobowiązani zostali do dostosowania gospodarstw do odpowiednich wymagań dotyczących bioasekuracji.

Szczegóły w w załączonym dokumencie:

Informacja (PDF)

BURMISTRZ PIASK INFORMUJE

Stawka i termin składania wniosków w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.

        Od 1 SIERPNIA 2017 r. do 31 SIERPNIA 2017 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Burmistrza Piask wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2017 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł od 1 litra oleju.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 2 do 31 października 2017 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 r. wynosi 86,00 zł.

Wniosek do pobrania

Rodzina 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach uprzejmie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r.  można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500+”.

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował.

Czytaj więcej: Rodzina 500+

Dotacje na założenie działalności gospodarczej

REKRUTACJA JUŻ OD 24 LIPCA

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje, iż ruszyła rekrutacja do projektu „START Z INICJATYWĄ”

          Jeśli jesteś osobą zamieszkującą województwo lubelskie w wieku 30+, bezrobotną bądź nieaktywną zawodowo, w tym: długotrwale bezrobotną lub o niskich kwalifikacjach lub niepełnosprawną lub odchodzącą z rolnictwa, planującą rozpocząć prowadzenie pozarolniczą działalność gospodarczą

  • Możesz podnieść swoje kwalifikacje poprzez bezpłatne wsparcie szkoleniowo - doradcze
  • Uzyskać bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej –        23 300 zł
  • Uzyskać wsparcie pomostowe do 500 zł / 12 miesięcy

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej www.fpcp.org.pl

Jeżeli masz pytania przyjdź lub zadzwoń:

Projekt „START Z INICJATYWĄ”
Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"                      
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
tel. (81) 470 09 00
tel. (81) 470 09 01

LGD Spotkanie Informacyjne

Informacja

                            

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Informacja

                Burmistrz Piask informuje, że zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00044-65150-UM0300135/16 podpisanej w dniu 20.07.2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Piaski przystępuje się do realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej na terenie gminy Piaski oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w m. Majdan Kozic Górnych”.

Operacja ma na poprawę warunków rozwoju lokalnego poprzez zakup i montaż 50 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Piaski, 1 szt. oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Majdanie Kozic Górnych oraz wybudowanie 7 805 m sieci wodociągowej w m. Janówek. Koszt całkowity inwestycji wynosi 1 468 393,27 zł z czego 759 624 zł stanowi dofinansowanie ze środków  Unii Europejskiej w ramach Działania: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: 7.2. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji Gospodarka wodno – ściekowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje z mieszkańcami oraz stowarzyszeniami w zakresie zagospodarowania obszaru ruin wokół zboru kalwińskiego „Kościelec”

Zapraszamy mieszkańców oraz stowarzyszenia z terenu gminy Piaski do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym zagospodarowania terenu wokół ruin zboru kalwińskiego "Kościelec".

Wypełnione ankiety w wersji elektronicznej należy odesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18.08.2017.

ANKIETA

Informacja o ASF