Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję, że z dniem 15 sierpnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1393) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem  epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Data publikacji: 2020-08-19, 10:55


Załączniki:

1. Informacja Wojewody Lubelskiego z 17 sierpnia 2020 r.
2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Galeria zdjęć