INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 31 października 2020 r.
Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) informuję, że w dniu 31 października br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1917) wskazujące nowe ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829 i 1871) pozostają bez zmian i są obowiązujące.WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka

Data publikacji: 2020-11-05, 11:56


Załączniki:

1. rozp. RM z 30.10.2020 r. poz. 1917 (1).pdf
2. informacja Wojewody z 31.10.2020 r (1).pdf