Aktywny Senior

ZAJĘCIA   ZDALNE  - Historyczno – Edukacyjne
w dn. 21.04.2021 r. – Klub Seniora w Gardzienicach


Dzień dobry,

Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj do zapoznania się z historią powstania
Szkoły Podstawowej w Gardzienicach na podstawie zachowanych kronik szkolnych.

Pierwsze lata istnienia szkoły w Gardzienicach
Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły w Gardzienicach pochodzą z 1917 roku. Zachowały się dwie kroniki szkolne z tego okresu, z których dowiadujemy się, iż: „w roku 1917/18 ( ... ) w Gardzienicach rządowego budynku nie było - nauka za czasów zaboru rosyjskiego odbywała się w budynku wynajętym. Po ustąpieniu wojsk rosyjskich szkolnictwo przeszło pod zarząd Komendy wojskowej. W Gardzienicach szkoła pozostała nadal i w niej została mianowana na nauczycielkę Franciszka Zuchowska".1


PEŁNA TREŚĆ ZAJĘĆ W ZAŁĄCZNIKU

Data publikacji: 2021-04-21, 0:00


Załączniki:

1. 21.04.2021_historyczno-edukacyjne_DJ.pdf