Piaski, dnia 15 września 2020 r.

Or.0002.16.2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej na dzień 17 września 2020 r. o godzinie 13:30. Sesja odbędzie się w sposób zdalny. 

 

Porządek obrad
XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 
17 września 2020 roku 

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
    1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: przyjęcia "Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski w latach 2016 – 2023". (Projekt Nr 1).
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2020-09-15, 0:00