Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz na postawie Postanowienia Nr 409/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r., informuję o I Sesji Rady Miejskiej w Piaskach, która odbędzie się w dniu 7 maja 2024 r. (wtorek) o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad I Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 7 maja 2024 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Wręczenie Radnym i Burmistrzowi zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez Radnych według treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza według treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

5. Przyjęcie ewentualnego porządku dalszych obrad.


Data publikacji: 2024-04-29, 16:09


Załączniki:

1. Ogłoszenie I Sesja.pdf