POWIERZCHNIA I ZASOBY LUDZKIE
Powierzchnia gminy 170 km2
Pracujący ogółem 1141
Pracujące kobiety 559
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - mężczyźni 5458
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - kobiety 5859

 

GRUNTY I UŻYTKI ROLNE
Powierzchnia użytków rolnych ogółem 14268 ha
Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych 14205 ha
Grunty orne ogółem 13551 ha
Grunty orne w gospodarstwach indywidualnych 13527 ha
Sady ogółem 225 ha
Sady w gospodarstwach indywidualnych 13527 ha
Łąki ogółem 411 ha
Łąki w gospodarstwach indywidualnych 388 ha
Pastwiska ogółem 81 ha
Pastwiska w gospodarstwach indywidualnych 66 ha
Lasy i grunty leśne ogółem 1764 ha
Lasy i grunty leśne w gospodarstwach indywidualnych 1077 ha
Pozostałe grunty i nieużytki ogółem 941 ha
Pozostałe grunty i nieużytki w gospodarstwach indywidualnych 352 ha

Data publikacji: 2020-01-16, 10:35