Aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu nr IR.6840.02.2017.2021 z dnia 28 lipca 2021 r. Burmistrz Piask ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność GMINY PIASKI położonej w Kozicach Dolnych Kolonii, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 163/1 o pow. 0,0904 ha, obręb geodezyjny: 21 – Kozice Dolne Kolonia, na której zlokalizowany jest budynek dawnej rządcówki.

Data publikacji: 2021-07-28, 15:42

Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu nr IR.6840.02.2017.2021 z dnia 28 lipca 2021 r. Burmistrz Piask ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność GMINY PIASKI położonej w Kozicach Dolnych Kolonii, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 163/1 o pow. 0,0904 ha, obręb geodezyjny: 21 – Kozice Dolne Kolonia, na której zlokalizowany jest budynek dawnej rządcówki.

Autor: Paweł Martyna , 2021-07-28, 15:42

Przejdź do wszystkich aktualności