Ogłoszenia

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 29 października 2021 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 29 października 2021 r. o godzinie 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2021-10-25, 16:43

Przejdź do wszystkich aktualności