Ogłoszenia

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 25 czerwca 2021 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 25 czerwca 2021 r. o godzinie 13:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Autor: Paweł Martyna , 2021-06-21, 17:08

Przejdź do wszystkich aktualności