Ważna informacja dla mieszkańców - Urząd Miejski w Piaskach zamknięty

Ogłoszenia

Ważna informacja dla mieszkańców - Urząd Miejski w Piaskach zamknięty Ważne

Ważna informacja dla mieszkańców: w związku potwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-COV-2 wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Piaskach, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie interesantów i pracowników, Urząd Miejski w Piaskach zostaje zamknięty od 26 lutego 2021 roku do odwołania. Sprawy niecierpiące zwłoki będzie można załatwić wyłącznie drogą elektroniczną, telefonicznie lub poprzez ePUAP.

Autor: Paweł Martyna , 2021-02-25, 17:47

Przejdź do aktualności

Kondolencje

Ogłoszenia

Kondolencje

Żegnamy z wielkim żalem naszego drogiego kolegę z pracy, wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego w Piaskach, Śp. Lucjana Juszczyka. Łącząc się w ogromnym smutku i żałobie, składamy kondolencje rodzinie, przyjaciołom i wszystkim, których ta śmierć dotknęła. Pozostajemy w skupieniu i modlitwie.

Autor: Paweł Martyna , 2021-02-27, 15:20

Przejdź do aktualności

Ważna informacja - Zwrot podatku akcyzowego 2021

Ogłoszenia

Ważna informacja - Zwrot podatku akcyzowego 2021

Burmistrz Piask informuje, że w związku z potwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-COV-2 wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Piaskach, wnioski wraz z załącznikami o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2021 rok należy wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu. W załączeniu, do pobrania, dostępna jest informacja, wniosek oraz załączniki.

Autor: Paweł Martyna , 2021-02-25, 17:45

Przejdź do aktualności

Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 26 lutego 2021 roku

Ogłoszenia, Rada Miejska

Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 26 lutego 2021 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 26 lutego 2021 r. o godzinie 13:00. Sesja odbędzie się w sposób zdalny.

Autor: Paweł Martyna , 2021-02-22, 16:55

Przejdź do aktualności

modeLOWE
LOWE

Projekt „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II” realizowany przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie

Autor: Krzysztof Czupryn , 2021-02-18, 13:46

Przejdź do aktualności

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Ogłoszenia

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów, zużytych opon oraz zużytego...

Informujemy, że w dniach od 16 do 30 marca 2021 r. na terenie gminy Piaski zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów, zużytych opon oraz zużytego kompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w harmonogramie, który publikujemy w załączeniu.

Autor: Paweł Martyna , 2021-02-15, 17:08

Przejdź do aktualności

Aktualizacja harmonogramu wywozu odpadów komunalnych: styczeń - czerwiec 2021 r.

Ogłoszenia

Aktualizacja harmonogramu wywozu odpadów komunalnych: styczeń - czerwiec 2021 r.

Informujemy, że w 2021 r. nastąpiła zmiana harmonogramu zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Piaski. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w nowym harmonogramie, który publikujemy w załączeniu. Aktualizacja dotyczy zmiany terminów wywozu odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w Piaskach.

Autor: Paweł Martyna , 2021-02-15, 16:21

Przejdź do aktualności

Nabór na rachmistrzów przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Ogłoszenia

Nabór na rachmistrzów przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Gminny Komisarz Spisowy w Piaskach – Pan Michał Cholewa Burmistrz Piask – informuje, iż otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021 został przedłużony na terenie całego kraju do 16 lutego 2021 r.

Autor: Paweł Martyna , 2021-02-10, 10:55

Przejdź do aktualności

NGO
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Gminy Piaski w obsza

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Gminy Piaski w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Autor: Krzysztof Czupryn , 2021-02-08, 0:00

Przejdź do aktualności

Logo ARiMR

Ogłoszenia

ARiMR: Dokonywanie zgłoszeń przemieszczeń zwierząt – formularze jednopodpisowe

ARiMR wprowadza zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych i jednocześnie zachęca posiadaczy zwierząt do korzystania z Portalu IRZplus. Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego). W przypadku posiadania druków dwupodpisowych (na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez nabywającego jak i przez zbywającego) należy pamiętać, aby taki druk był ...

Autor: Paweł Martyna , 2021-02-03, 14:16

Przejdź do aktualności