deklaracja
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Już 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2021-12-06, 11:52

Przejdź do aktualności

snieg

Ogłoszenia

Komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdniku

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2021/2022, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdniku przypomina zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych o konieczności podejmowania działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia dla konstrukcji obiektów, oraz mogących powodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2021-12-06, 11:49

Przejdź do aktualności

RCB
Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

Stopień alarmowy obowiązuje od niedzieli 5 grudnia 2021 r. (od godz. 23:59) do piątku 10 grudnia 2021 r. (do godziny 23:59). Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z organizacją Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 (the UN Internet Governance Forum), który odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2021-12-06, 10:37

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenia

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Piaski informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 151/2021/D/OZ z dnia 08.09.2021 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2021-11-29, 10:08

Przejdź do aktualności

sesja

Rada Miejska

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 30 listopada 2021 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 30 listopada 2021 r. o godzinie 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2021-11-24, 20:09

Przejdź do aktualności

consultor

Ogłoszenia

Lubelskie Samozatrudnienie!

Firma Consultor Sp. z o.o. zaprasza chętne osoby do udziału w projekcie „Lubelskie Samozatrudnienie!”. W ramach projektu, wsparciem zostanie objętych 65 osób (45 K, 20 M) w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Autor: Krzysztof Czupryn , 2021-11-16, 8:51

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenia

KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WIERZCHOWISKACH

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku w dniu 03.11.2021r. wydał Komunikat o jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wierzchowiska gm. Piaski nr. ONS.HK.903.1.71.2021

Autor: Krzysztof Czupryn , 2021-11-05, 10:22

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenia

Informujemy, że w piątek (5 listopada) obsługa w zakresie dowodów osobistych do godz. 12.00.

Od 7 listopada zostaną wdrożone nowe rozwiązania techniczne pozwalające na wydawanie dowodów osobistych zawierających drugą cechę biometryczną, tj. odciski palców. Ze względu na konieczność wdrożenia nowego systemu, w piątek (5 listopada) obsługa interesantów Urzędu Miejskiego w Piaskach w zakresie dowodów osobistych będzie możliwa do godz. 12.00.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2021-11-03, 13:36

Przejdź do aktualności

Zmiana organizacji

Ogłoszenia

Informacja o organizacji ruchu

Informacja o organizacji ruchu w okolicy Cmentarza Parafialnego

Autor: Krzysztof Czupryn , 2021-10-29, 20:20

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
S12

Korespondencję z GDDKiA oraz Wykonawcami prac dotyczącą rozwiązań projektowych

Autor: Krzysztof Czupryn , 2021-10-26, 15:13

Przejdź do aktualności