Informacja Wojewody
INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 września 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję, że z dniem 19 września 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Autor: Krzysztof Czupryn , 2020-09-29, 13:13

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
Nowe możliwości w Gminie Piaski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach od dnia 1 września 2020 r. realizuje projekt pt. „Nowe możliwości w Gminie Piaski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2020-09-28, 12:31

Przejdź do aktualności

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 30 września 2020 roku

Rada Miejska

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 30 września 2020 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 30 września 2020 r. o godzinie 14:00. Sesja odbędzie się w sposób zdalny.

Autor: Paweł Martyna , 2020-09-24, 14:59

Przejdź do aktualności

Budowa zalewu w Piaskach - konsultacje
Budowa zalewu w Piaskach - konsultacje

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacji społecznej, której przedmiotem jest pozyskanie opinii mieszkańców Gminy Piaski na temat koncepcji budowy zalewu w miejscowości Piaski. Gmina Piaski planuje pozyskać środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji. W związku z powyższym opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa zalewu wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, które będą podstawą do aplikowania o dofinansowanie zewnętrzne.

Autor: Paweł Martyna , 2020-09-17, 18:49

Przejdź do aktualności

Spis Rolny
Powszechny Spis Rolny 2020

Od początku września do 30 listopada br. trwa w całej Polsce Powszechny Spis Rolny – najważniejsze badanie statystyczne w tym roku. Spisy rolne odbywają się co 10 lat i obejmują wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce. Łącznie spisowi podlega ok.1,5 mln gospodarstw rolnych, z tego w województwie lubelskim ponad 190 tys.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2020-09-15, 13:06

Przejdź do aktualności

XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Piaskach 17 września 2020 roku

Rada Miejska

Porządek obrad XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 17 września 2020 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej na dzień 17 września 2020 r. o godzinie 13:30. Sesja odbędzie się w sposób zdalny.

Autor: Paweł Martyna , 2020-09-15, 0:00

Przejdź do aktualności

Stoły
OGŁOSZENIE

Gmina Piaski ogłasza sprzedaż stołów handlowych w ilości 42 sztuk z targowiska „Mój rynek” w Piaskach. Konstrukcja stołów stalowa w kolorze zielonym, blaty z płyty OSB o wymiarach: 3m x 1m, o grubości 4 cm. Wysokość stołów – 1m. Odbiór stołów własnym transportem z miejsca składowania (targowisko w Piaskach) do dnia 31 października 2020 r.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2020-09-10, 11:03

Przejdź do aktualności

Warsztaty
Warsztaty "Projektowanie ekosystemu Back to Eden"

Zapraszamy na warsztaty: „Projektowanie ekosystemu Back to Eden”. Główna wartość dla uczestników: rozszerzenie wiedzy na temat nowoczesnej, ekologicznej metody ogrodniczej, dzięki której przy minimalnym nakładzie pracy i nawet na niewielkim skrawku ziemi będą w stanie pozyskać większość potrzebnej żywności, i będzie to żywność dostępna przez cały rok, świeża, o najwyższych walorach smakowych i zdrowotnych.

Autor: Paweł Martyna , 2020-09-08, 11:30

Przejdź do aktualności

Kondolencje
Kondolencje

Łącząc się w bólu i żałobie, pragniemy przekazać wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia dla sołtysa miejscowości Gardzienice Pierwsze Romana Szakuły z powodu śmierci rodziców.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2020-09-07, 14:18

Przejdź do aktualności

Zawiadomienie Starosty Świdnickiego
Zawiadomienie Starosty Świdnickiego

STAROSTA ŚWIDNICKI zawiadamia, że w terminie od 14 września 2020 r. do 2 października 2020 r. zostanie wyłożony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdniku przy ul. Niepodległości 13, pok. 108, do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Gmina Piaski dla obrębów ewidencyjnych: 2-Brzezice, 3-Brzeziczki, 15-Kawęczyn, 19-Kozice Górne, 20-Kozice Dolne, 32-Siedliszczki, 37-Wola Piasecka.

Autor: Paweł Martyna , 2020-09-01, 12:30

Przejdź do aktualności